Pročelnica: Suzana Goldin, prof. savjetnik

Maurizia Brajković Stepčić, mag. mus.
Aida Drnda-Licul, prof.
Maja Putinja, prof.
Suzana Goldin, mag. mus., prof., savjetnik
Danijela Pamić Ulemek, prof.
Irena Vladisavljević, prof.
Marijo Eterović, prof.

Mali harmonikaški orkestar – OGŠ
Marijan Kopčić, prof., dirigent

Harmonikaški orkestar SGŠ
Ana Šterpin Zagoranski

Zbor osnovne škole
Suzana Goldin, mag. mus., prof., savjetnik

Zbor srednje škole
Marijo Eterović, prof.

Muški komorni ansambl
Giorgio Sugar, mag. art.

Puhački orkestar
Vedran Vojnić, prof.

Jazz orkestar
Sonja Domitrović, prof.

Mali gudački orkestar – OGŠ
Liubov Zuraeva

Gudački orkestar SGŠ
Fabio Jurić