Voditeljica pripremnog programa: Tena Andrijević

Pripremni program za osnovnu glazbenu školu namijenjen je učenicima 1. i 2. razreda općeobrazovnih osnovnih škola.  Igrajući se glazbom učenici u pripremnom programu razvijaju sluh, ritam i intonaciju te se upoznaju sa glazbenim pojmovima i svim instrumentima koje mogu izabrati pri upisu u prvi razred osnovne glazbene škole. Također, nastupajući sa starijim učenicima osnovne i srednje škole uče se ponašanju na sceni i koncertima


Učenici se upisuju u pripremni program za osnovnu glazbenu školu bez polaganja prijamnog ispita. Dovoljno je ispuniti Upisnicu i predati potrebnu upisnu dokumentaciju, koju čine:  

  • ispunjena online Upisnica: Upisnicu potpisuju oba roditelja (ako jedan roditelj nije u mogućnosti potrebno je na glazbena@imr.hr poslati suglasnost za upis djeteta)
  • ispunjen i potpisan Ugovor o participaciji u dva primjerka – jedan primjerak za roditelje drugi za Školu
  • ispunjena i potpisana Privola
  • domovnica
  • rodni list (sa vidljivim OIB-om učenika)

Obrazac Upisnice, Ugovora i Privole možete preuzeti sa stranice ili dobiti prilikom upisa u Školi.

Upis je moguć direktno u školi, od 28. kolovoza do 30. rujna 2024., radnim danom od 8 do 15h predajom dokumentacije u Tajništvu ili na e-mail pedagog@imr.hr i/ili glazbena@imr.hr

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr i pedagog@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 i 052/543 406.