Pripremni program za osnovnu glazbenu školu namijenjen je učenicima 1. razreda općeobrazovnih osnovnih škola. 

Igrajući se glazbom učenici u pripremnom programu razvijaju sluh, ritam i intonaciju te se upoznaju sa glazbenim pojmovima i svim instrumentima koje mogu izabrati pri upisu u prvi razred osnovne glazbene škole. Također, nastupajući sa starijim učenicima osnovne i srednje škole uče se ponašanju na sceni i koncertima.

Učenici se upisuju u pripremni program za osnovnu glazbenu školu bez polaganja prijamnog ispita. Dovoljno je ispuniti Upisnicu i predati potrebnu upisnu dokumentaciju koja će u lipnju biti dostupna u pdf-u u nastavku:  

  • ispunjena online upisnica:
  • ispunjen i potpisan Ugovor o participaciji u dva primjerka – jedan primjerak za roditelje drugi za Školu
  • ispunjena i potpisana Privola
  • domovnica
  • rodni list (sa vidljivim OIB-om učenika)

Upis je moguć online, poštom ili direktno u školi.

Online upis – ispunjene, potpisane i skenirane dokumente slati na mail adresu voditeljsgs@gmail.com (originalni ugovor i privolu prvom prilikom dostaviti Školi)
Upis slanjem dokumentacije poštom – ispunjene i potpisane dokumente slati na adresu Mletačka 3, 52100 Pula
Upis direktno u školi uz najavu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 i 052/543 406.