Što je srednja glazbena škola, ima li veze s drugim fakultetima, državnom maturom, i može li se upisati bez prethodne glazbene naobrazbe? Odgovore ćete pronaći u ovom tekstu.

Živimo u vremenu koje obiluje promjenama, gdje za buduća zanimanja katkada i ne postoje konkretni smjerovi koji vode profesijama budućnosti. Sve se više vrednuju neformalna obrazovanja, takozvane „art skills“, vještine koje oblikuju profesionalni smjer ili mentalni sklop pojedinca. Te vještine su na većoj cijeni nego čak i neke matematičke vještine. Ne možemo na primjer znati koja će se zanimanja lakše zapošljavati, što može zagolicati iz životopisa kandidata nekog od budućih poslodavaca, ili suradnika. Moramo sebe stalno usavršavati razvijajući vlastitu sposobnost prilagođavanja promjenama. To se dobiva kroz umjetničke vještine. Ova škola to nudi.

Tjedni broj sati nastavnih općih predmeta

NASTAVNI PREDMET1. r.2. r.3. r.4. r.
Hrvatski jezik4433
Strani jezik (I.)3333
Strani jezik (II.)2222
Latinski jezik11//
Likovna umjetnost1111
Psihologija//2/
Filozofija///2
Povijest2211
Zemljopis11//
Etika/Vjeronauk1111
Informatička pismenost1111
Matematika2222
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO20201818

IZBORNA NASTAVA

Tjedni broj sati

NASTAVNI PREDMET1. r.2. r.3. r.4. r.
Hrvatski jezik//11
Matematika1111
Biologija22//
Kemija22//
Fizika22//
Sociologija//1/
UKUPNO7732

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

UMJETNIČKA ŠKOLA- GLAZBENA UMJETNOST

Planirate koju srednju školu odabrati za svoje dijete?  Ovdje možete dobiti dostatne i kvalitetne informacije o svim mogućnostima koje nudi i srednja glazbena škola za koju možda niste niti znali da jednako državnom maturom može konkurirati daljnjem profesionalnom razvoju vašeg djeteta i svim ciljevima , očekivanjima na putu do željenog fakulteta/akademije.

Srednja glazbena škola upisuje se u pravilu nakon završene osnovne glazbene škole. Daroviti zainteresirani učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole (1.PR) . U pravilu su to učenici 7. razreda osnovne redovne škole (moguće i u 6.ra zredu osnovne škole), nakon prijemne audicije s ispitom sluha , glazbenog pamćega i ritma.

Audicije nisu zahtjevne, poticaj je uvijek motivacija i volja za bavljenjem umjetničkim društvenim djelatnostima u životu mladog srednjoškolca.

Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole (2.PR), uglavnom su učenici koji završavaju 8 razred osnovne škole, upisuju se u prvi razred četverogodišnjeg srednjošpkolskog glazbenog programa nakon uspješno položenog stručnog dijela razredbenog ispita po određenim kriterijima (poznavanje temeljnog predmeta struke, i solfeggia). Ako se za upis prijavi veći broj kandidata od planiranog, prednost imaju kandidati s boljim prosjekom bodova.

Razredni odjeli su mali, njeguje se individualni pristup rada koji je glavni fokus kurikularne reforme i Škole za život. Unutar svoje specifičnosti, gladamo prilagoditi raspored putnicima, mogućnosti vježbanja i svakog učenika pažljivo promatramo kao cjelinu unutar njegovog razvoja, uvjete/okolnosti u kojima radi i što donosi.

Za razliku od prvotnog stava da Srednju glazbenu školu upisuju isključivo oni učenici koji misle na Glazbenu akademiju, naši srednjoškoslci su uspješni pri upisima na strane jezike, pedagogiju, psihologiju, fakultete društvenog smjera. Također kroz izborne predmete mogu dobiti i pojačane predmete prirodnog smijera – biologiju, fiziku, kemiju, te u cijelom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju povećan broj matematike.

Iz priložene tablice na početku, vidljivo je da učenik može dobiti kompletno kvalitetno obrazovanje za upisom na bilo koji željeni fakultet uz preduvjet uspješno završene državne mature.

Živimo u vremenu koje obiljuje promjenama, gdje za buduća zanimanja katkada i ne postoje konkretni smjerovi koji vode profesijama budućnosti. Sve se više vrednuju neformalna obrazovanja, takozvane „art skills“, vještine  koje  oblikuju profesionalni smjer ili mentalni sklop pojedinca. Te vještine su na većoj cijeni nego čak i neke matematičke vještine. Ne možemo na primjer znati koja će se zanimanja lakše zapošljavati, što može zagolicati iz životopisa kandidata nekog od budućih poslodavaca, ili suradnika. Moramo sebe stalno usavršavati razvijajući vlastitu sposobnost prilagođavanja promjenama. To se dobiva kroz umjetničke vještine. Ova škola to nudi.

Prednosti srednje glazbene škole koja su iz istraživanja vidljiva su : rad u malim razrednim odjelima, individualiziran pristup nastavnom procesu , korelacije programa nastavnih predmeta, bogat kurikulum kojega Glazbena redovno ima i proširuje, intenzivan praktičan rad.

Možda niste znali… stoga razmislite prije no drugi put prosudite da glazbena škola pripada tek nekim drugima. Ona pripada svima.

Što bi bilo drušvo bez umjetničkog glazbenog obrazovanja?..

„Neka u vašem životu umjetnost uvijek ima svoje ma i skromno mjesto: malo muzike, večer u kazalištu, ili slika na zidu, ili nevelika polica knjiga koje volite. Tek da je živa i trajna veza između vašeg osobnog života i umjetnosti. Jer ako je točno, kao što i jest, da se umjetnost ne smije odvajati od života, isto tako je točno da osobni život, ničiji život, ne treba biti odvojen od umjetnosti.“

 IVO ANDRIĆ