AUDICIJA ZA PRIJEM U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU

Drugi ljetni rok audicija za upis u 1.OGŠ održat će se u UTORAK (09.07.2024.) od 17h do 19h i SRIJEDU (10.07.2024.) od 8:30 do 10h.

Djeca se ne prijavljuju na audiciju, već samo dolaze u navedenom terminu na audiciju.

Dobrodošli!

Vaši IMR-ovci

UPISI U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU

Objava rezultata audicija biti će u SRIJEDU (10.07.2024.) od 12h na dalje.

Upisi u školu (predaja dokumentacije) biti će u ČETVRTAK (11.07.2024.) od 16:30 do 18h i u PETAK (12.07.2024. od 9 do 11h).

Upisi se vrše na sljedeći način

Upis u sve razrede osnovne i srednje glazbene škole odvija se na sljedeći način.

1. Roditelj i učenik skupa popunjavaju online obrazac – upisnicu (na računalu ili telefonu) – upisi mogući od 03.07.2024.

OSNOVNOŠKOLSKA UPISNICA

https://forms.office.com/e/R6azSeQg2c

2. Nakon što popunite obrazac, na e-mail adresu navedenu u obrascu, roditelj prima automatski popunjenu upisnu dokumentaciju:

a) UpisnicaUpisnicu potpisuju oba roditelja (ako jedan roditelj nije u mogućnosti potrebno je na glazbena@imr.hr poslati suglasnost za upis djeteta)  

b) Privolu za obradu osobnih podataka (potrebno je ručno označiti svrhe za koje se daje privola) i 

c) Ugovor o participaciji (jedan za školu, jedan za roditelja). Matični učenici SGŠ oslobođeni su participacije.

3. Pored gore pobrojane dokumentacije na upis u 1. razred donosi se i:

d) rodni list
e) dokaz o državljanstvu

Datumi upisa (11.07. i 12.07.)

Tu je dokumentaciju potrebno otisnuti (isprintati) i potpisati. 


ŠTO JE POTREBNO OSTVARITI ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE?

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se djeca koja su zadovoljila tri kriterija:

 1. PRIJEMNA AUDICIJA – služi za provjeru sposobnosti (glazbeni sluh, ritam i glazbeno pamćenje). Za provjeru sposobnosti, NIJE potrebno predznanje: učenik treba otpjevati jednu pjesmicu po izboru te ponoviti zadanu melodiju i ritam!
 2. IZABRANI INSTRUMENT – mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta
 3. OSTVARENI BODOVI

Srdačno, 

Vaši IMR-ovci


KAKO UPISATI OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU?

I. TKO MOŽE UPISATI GLAZBENU ŠKOLU?

Osnovnu glazbenu školu mogu upisati učenici 3. i 4. razreda općeobrazovne osnovne škole koji su položili audiciju. Iznimno, moguć je upis učenicima 2. razreda osnovne škole.

Mlađoj se djeci savjetuje pohađanje pripremnog programa za osnovnu glazbenu školu, a starijoj djeci pohađanje pripremnog programa za srednju glazbenu školu.

II. ŠTO JE TO AUDICIJA I KAKO SE PRIJAVITI?

Audicija je provjera glazbenih sposobnosti. Dijete za audiciju treba pripremiti pjesmicu po svom izboru koju će otpjevati. Provjerit će se djetetov glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam (dijete pjeva pjesmicu, ponavlja zadanu melodiju i ritam).

III. UPIS I UPISNA DOKUMENTACIJA

Pravo upisa u 1. razred imaju djeca koja su ostvarila dovoljan broj bodova za željeni instrument. Učenici se mogu upisati samo na onaj program (instrument) na koji su primljeni.

Upis se vrši nakon objave rezultata audicije na sljedeći način.

1. Roditelj popunjava online upisni obrazac koji će biti dostupan nakon rezultata audicije.

2. Nakon toga, roditelj na e-mail koji je naveo u obrascu dobiva automatski popunjenu upisnu dokumentaciju:

a) Upisnica: Upisnicu potpisuju oba roditelja (ako jedan roditelj nije u mogućnosti potrebno je na glazbena@imr.hr poslati suglasnost za upis djeteta)   

b) Privola za obradu osobnih podataka:  

c) Ugovor o participaciji (otisnuti 2 primjerka).

Ugovor o participaciji – strani državljani

Ugovor o participaciji – daroviti učenici

Roditelj treba upisnu dokumentaciju otisnuti i potpisati. (Osim potpisa ne treba ništa ispunjavati. Popunjavanjem jednog online obrasca popunjava se automatski sva upisna dokumentacija. Ugovor otisnuti u dva primjerka.)

3. Pored gore pobrojane dokumentacije na upis u 1. razred donosi se i:

d) rodni list

e) dokaz o državljanstvu

Otisnuta upisna dokumentacija donosi se u školu u sljedećim terminima:

ČETVRTAK, 11.07.2024. od 16:30 do 18h

PETAK, 12.07.2024. od 9 do 11h

Roditelji koji nemaju mogućnost popuniti upisnicu online, mogu to učiniti na papiru u školi u navedenim terminima. Ova mogućnost rezervirana je za one roditelje koji nemaju pristup računalu, odnosno internetu.

 Za sva pitanja možete se obratiti na pedagog@imr.hr ili 052/543-406.


UPIS – Osnovna glazbena škola (brošura) – .pdf

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 i 052/543 406.


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Osnovna glazbena škola traje šest godina.

Nastava se organizira u suprotnim smjenama u odnosu na općeobrazovnu osnovnu školu.

Pravo upisa u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila 7 godina života te su uspješno položila audiciju. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred općeobrazovne osnovne škole (u pravilu od 8 ili 9 godina života).

Za upis nije potrebno predznanje.

Mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta i ostvarenim bodovima.

Učenici mogu izabrati jedan od sljedećih instrumenata:

 1. ROG
 2. SAKSOFON
 3. VIOLINA
 4. VIOLONČELO
 5. KONTRABAS
 6. HARMONIKA
 7. KLAVIR
 8. KLARINET
 9. TRUBA

U osnovnoj glazbenoj školi učenici stječu različita glazbena znanja kroz predmete: instrument, solfeggio, a od trećeg razreda i skupno muziciranje.

Škola nudi mogućnost posudbe gudačih i puhaćih glazbala iz školske zbirke, uz mjesečnu participaciju.

Nakon završene osnovne škole, stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu.