Prijemna audicija u PO Vodnjan održat će se 4. lipnja 2024. u učionici
glazbene kulture OŠ Vodnjan u 18:30 sati.

Poveznica putem koje se možete prijaviti na audiciju jest:
https://forms.office.com/e/iFQ0eGuDuw

Rezultati audicije biti će objavljeni na stranicama škole: www.imr.hr

Učenici mogu izabrati jedan od sljedećih instrumenata:

ROG
TRUBA
VIOLINA
KONTRABAS
VIOLA
KLAVIR
HARMONIKA