Osnovna škola

1.a David Kumpare – david.kumpare@skole.hr

1.b David Kumpare – david.kumpare@skole.hr

2.a Tamara Lorencin – tamara.fundurlija@skole.hr

2.b Tamara Lorencin – tamara.fundurlija@skole.hr

3.a Branko Škara – branko.skara@skole.hr

3.b Ivan Šugar – ivan.sugar@skole.hr

4.a Carla Božac – carla.bozac@skole.hr

4.b Sandro Peročević – sandro.perocevic@skole.hr

5. Irena Vladisavljević –  irena.vladisavljevic@skole.hr

6.a Flora Franjul – flora.franjul@skole.hr

6.b Danijela Pamić-Ulemek – danijela.pamic-ulemek@skole.hr


Srednja škola

1. PR Edvard Bobanović – edvard.bobanovic@skole.hr (Sat razrednika – ponedjeljkom u 19.20, soba 32)

2. PR Marijana Prohaska – (zamjena Georgie Goldin) – georgie.goldin@skole.hr (Sat razrednika – četvrtkom od 16.55 do 17.40)

1. Maja Putinja – maja.putinja@skole.hr

2. Aida Drnda Licul – aida.drnda-licul@skole.hr

3. Milena Joksimović – milena.joksimovic@skole.hr

4. Jasna Perković Milosavljević – jasna.perkovic-milosavljevic@skole.hr


PO Barban

Valter Išić – valter.isic@skole.hr