Ispiti prema osobnim potrebama iz solfeggia sastoje se od pismenog i usmenog
dijela.
Pismeni dio: 

  1. Meloritamski i ritamski diktat
  2. Slušno prepoznavanje intervala i akorda (osim kandidata koji polažu za 1.
    razred OGŠ)
  3. Teorijski dio ispita

Usmeni dio:

  1. Izvođenje meloritamskog primjera a vista
  2. Izvođenje ritamskog primjera a vista

Ritamski i meloritamski primjer izvodi se metodom kojom su učenici učili.


Ispiti prema osobnim potrebama iz solfeggia usklađeni su s Nastavnim planom i
programom za osnovne glazbene i osnovne plesne škole.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_09_102_2320.html


Dragi roditelji i učenici,

Ljetni rokovi za polaganje privatnih ispita su:

Srpanj

PONEDJELJAK, 08.07.2024. – solffegio

UTORAK, 09.07.2024. – instrument

Kolovoz

PETAK, 23.08.2024.

Upute za prijavu možete pročitati niže u tekstu.

U Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Pravo polaganja ispita prema osobnim potrebama imaju kandidati koji NE pohađaju niti jednu glazbenu školu, sukladno čl. 20 Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanje i čl. 3 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama.

Ispiti se polažu u tri ispitna roka po naknadno objavljenom rasporedu:

Zimski rok  – siječanj ili veljača

Ljetni rok – lipanj ili srpanj

Ljetni rok – kolovoz

Prijave za polaganje ispita vrše se online. Učenici koji žele polagati ispite dužni su ispuniti prijavnicu na sljedećem linku: https://forms.gle/UKJ8A2wiZCn57ZyT9

Osim toga, potrebno je dostaviti na pedagog@imr.hr ili glazbena@imr.hr na adresu Mletačka 3, 52100 Pula sljedeću dokumentaciju:

Učenici koji polažu ispite za 1. razred:

1) Ispunjeni obrazac prijave

2)  Originalna svjedodžba prethodnog razreda (ukoliko kandidat ne prijavljuje 1. razred)

3)Rodni list

4) Domovnicu

Učenici koji polažu ispite za više razrede:

  1. Ispunjeni obrazac prijave
  2. Sliku svjedodžbe prethodno položenog razreda
  3. Učenici od 3. do 6. razreda dostavljaju dokaz/potvrdu da su sudjelovali u zboru ili u orkestru (dokaz o skupnom muziciranju).

Nakon što prijava bude prihvaćena, bit ćete e-mailom obavješteni da možete izvršiti uplatu.

Dokaz o uplati dostavlja se na e-mail pedagog@imr.hr ili glazbena@imr.hr  ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula najkasnije 24 sata prije ispita.

Cijena ispita iznosi  40 eura (301,38 kn) za svaki predviđeni predmet koji učenik polaže.

Molimo roditelje da ne uplaćuju naknadu za polaganje ispita prije nego što učeniku bude odobreno polaganje ispita.

Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2023-2024

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 40 eura (301,38 kn) (za jedan predmet) ili 80 eura (602,76 kn) (za dva predmeta)

Kandidat koji nije u prilici pristupiti ispitu, dužan ga je odjaviti najkasnije 48 sati prije termina polaganja dopisom na adresu glazbena@imr.hr i u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.