58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – Komorni sastavi, županijsko natjecanje Jastrebarsko, 12.11.2020.

4. kategorija

Gaia Fabris i Linda Marić 1. nagrada 93,00 bodova

Mentor: Snježana Demarin


58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – Komorni sastavi, županijsko natjecanje Rijeka, 8.11.2020.

1. kategorija

Ana Kanižaj i Erin Bracović 1. nagrada 90,67 bodova

Mentor: Aleksandra Golojka


2. kategorija

Chiara Moscarda i Loenardo Rojnić 1. nagrada 97,33 bodova

Mentor: Mia Grozdanić


Anamarija Bukovnik i Letizia Ulika Roce 1. nagrada 94,33 bodova

Mentor: Anton Gergorić


58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – harmonika, regionalno natjecanje Zagreb, 1.3. 2020.

2. kategorija

Lana Šarić, 2. nagrada 89,52 bodova

Mentor: Bartol Buljan


4. kategorija

Chiara Moscarda, 1. nagrada 96,05 bodova

Mentor: Orhida Antunović

58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – udaraljke, regionalno natjecanje Samobor, 2.3. 2020.

Davin Moharić, 1. nagrada 90,50 bodova


4. kategorija

Marin Roža, 1. nagrada 92,50 bodova

Zvonimir Višić, 2. nagrada 88,25 bodova

Mentor: Vedran Vojnić

58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – gudači, regionalno natjecanje, Zadar 1. – 4.3. 2020.

Kontrabas, 2. kategorija

Vilin Grbac Knapić, 1. nagrada 94,80 bodova

Mentor: Sandro Peročević


Violina, 5. kategorija

Letizia Ulika Roce, 1. nagrada 96,90 bodova

Mentor: Anton Gergorić


Violina 2. kategorija

Una Grgin, 1. nagrada 90,10 bodova

Mentor: Alisa Cvitan


Emma Stojanović, 2. nagrada 86,90 bodova

Mentor: Anton Gergorić


Violina, 3. kategorija

Ana Kanižaj, 1. nagrada 94,80 bodova

Mentor: Anton Gergorić

Lara Domić Djaković, 1. nagrada 93,80 bodova

Mentor: Nataša Goranović Ranković


Korepetitor: Zorislav Frančišković

Regionalno natjecanje iz engleskog jezika

Karlo Sandro Puđa, 1. nagrada

Leon Benčić Bűro, 3. nagrada

Mentor: Tamara Slacki


Regionalno natjecanje iz filozofije

Karlo Sandro Puđa, 10. mjesto

Leon Benčić Bűro, 17. mjesto

Mentor: Anica Franjul

57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – komorni sastavi, državno natjecanje Zagreb, 4. – 7.12. 2019.

Dua, 1. kategorija

Ana Kanižaj i Erin Bracović, 2. nagrada 97,84 bodova

Mentor: Aleksandra Golojka


Tria, 2. kategorija

Letizia Ulika Roce, Leonardo Rojnić i Anamarija Bukovnik 2. nagrada 97,68 bodova

Mentor: Anton Gergorić

14° Ars Nova International Music Competition Trieste, 3. – 8.12. 2019.

Violina, A kategorija do 11 godina

Lara Domić Djaković, 2. nagrada 92 bodova

Mentor: Silvano Kalagac (zamjena za Kristinu Sponza)

Ana Kanižaj, 3. nagrada 89 bodova

Mentor: Karlo Kumpare (zamjena za Milana Grbića)


Violina, B kategorija od 11 do 15 godina

Letizia Ulika Roce, 1. nagrada 95 bodova

Mentor: Silvano Kalagac (zamjena za Kristinu Sponza)

Rea Turčinović, 3. nagrada 85 bodova

Ana Rabar, 4. nagrada 80 bodova

Mentor: Alisa Cvitan

57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata – komorni sastavi, regionalno natjecanje Opatija, 6. – 9.11. 2019.

Dua, 1. kategorija

Ana Kanižaj i Erin Bracović, 1. nagrada 91,20 bodova

Mentor: Aleksandra Golojka


Tria, 2. kategorija

Letizia Ulika Roce, Leonardo Rojnić i Anamarija Bukovnik 1. nagrada 95,00 bodova

Mentor: Anton Gergorić

10. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 10. – 11. 5. 2019.

A kategorija

Lana Šarić, 1. nagrada 93,40 bodova

Mentor: Bartol Buljan

B kategorija

Ivan Šarić, 1. nagrada 91,80 bodova

Mentor: Bartol Buljan

C kategorija

Marija Božić, 1. nagrada i 1. mjesto 99,20 bodova

Mentor: Orhida Antunović

D kategorija

Leonardo Rojnić, 1. nagrada i 1. mjesto 96,30 bodova

Mentor: Bartol Buljan

Chiara Moscarda, 1. nagrada 95,00 bodova

Mentor: Orhida Antunović

10. međunarodno gitarističko i violinističko natjecanje Poreč fest, 2. – 5. 5. 2019.

Violina, 1. kategorija

Ana Kanižaj, 1. nagrada 95,75 bodova

Mentor: Milan Grbić

Lara Domić Djaković, 1. nagrada 93,00 bodova

Mentor: Kristina Sponza

Una Grgin, 3. nagrada 78,00 bodova

Mentor: Alisa Cvitan


Violina, 2. kategorija

Ana Rabar, 2. nagrada 83,75 bodova

Ena Pliško, 2. nagrada 82,75 bodova

Mentor: Alisa Cvitan


Violina, 4. kategorija

Lucia Lyon, 1. nagrada 91,00 bodova

Mentor: Anton Gergorić


Komorni sastavi, 1. kategorija

DUO Kanižaj-Bracović, Ana Kanižaj i Erin Bracović 2. nagrada 85,38 bodova

Mentor: Aleksandra Golojka

Bistrički zvukolik, Marija Bistrica, 2. – 5. 5. 2019.

5. kategorija

Leonardo Rojnić, harmonika, 1. mjesto i 1. nagrada 96,272 bodova
Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora

Chiara Moscarda, harmonika, 4. mjesto, 1. nagrada 91,454 bodova

Mentor: Orhida Antunović


4. kategorija

Marija Božić, harmonika, 1. mjesto, 1. nagrada 95,454 bodova

Mentor: Orhida Antunović

44. Međunarodni susret harmonikaša u Puli 24. – 27. 4. 2019.

D kategorija

Leonardo Rojnić, 1. mjesto i 1. nagrada

Mentor: Bartol Buljan

Marija Božić, 1. nagrada

Chiara Moscarda, 2. nagrada

Mentor: Orhida Antunović

24. međunarodno natjecanje mladih glazbenika “Daleki akordi” (Split/Kaštela) 13. – 17. 04. 2019.

Violina, 2. kategorija

Ana Kanižaj, 1. nagrada 55,00 bodova

Mentor: Milan Grbić

Korepetitor: Ivana Šenk

Lara Domić Djaković, 2. nagrada 52,00 bodova

Mentor: Kristina Sponza

Korepetitor: Ivana Šenk


Violina, 3. kategorija

Ana Rabar, 3. nagrada 39,33 bodova

Mentor: Alisa Cvitan

Korepetitor: Ivana Šenk


Violina, 4. kategorija

Letizia Ulika Roce, 1. nagrada 55,00 bodova

Mentor: Kristina Sponza

Korepetitor: Ivana Šenk

Lucia Lyon, 2. nagrada 46,00 bodova

Mentor: Anton Gergorić

Korepetitor: Ivana Šenk


Violončelo, 4. kategorija

Anamarija Bukovnik, 3. nagrada 44,17 bodova

Mentor: Fabio Jurić

Korepetitor: Ivana Šenk


Rog, 2. kategorija

Demi Milošević, 2. nagrada 49,67 bodova

Rog, 3. kategorija

Vice Kunjašić, 1. nagrada 55,00 bodova

Tibor Tomić, 2. nagrada 51,67 bodova

Mentor: Denis Goldin

Korepetitor: Zorislav Frančišković


Saksofon, 1. kategorija

Leon Brigljević, 3. nagrada 36,67 bodova

Mentor: Ivan Šugar

Korepetitor: Zorislav Frančišković


Flauta, 4. kategorija

Lucia Burić, 2. nagrada 51,50 bodova

Mentor: Naike Dapiran

Korepetitor: Zorislav Frančišković

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op.5

Križevci 27. – 31. 03. 2019.

Klavir, 2. kategorija

Kaja Zagoranski, 1. nagrada 95,50 bodova

Mentor: Snježana Demarin


Križevci 23. i 24. 03. 2019.

Udaraljke, 4. kategorija

Zvonimir Višić, 2. nagrada 88,00 bodova

Udaraljke, 5. kategorija

Andrija Bošnjaković, 2. nagrada 87,67 bodova

Mentor: Vedran Vojnić

Korepetitor: Zorislav Frančišković

57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

Regionalno natjecanje Dubrovnik, 08. – 10. 03. 2019.

Pjevanje, 1. kategorija

Luka Krulčić, 1. nagrada 97,40 bodova

Mentor: Giorgio Sugar

Korepetitor: Sandra Burić


Pjevanje, 2. kategorija

Benjamin Šuran, 1. nagrada 96,20 bodova

Mateo Škabić, 1. nagrada 90,40 bodova

Elizabeth Rajtić, 2. nagrada 86,00 bodova

Antonia Vojvodić, 2. nagrada 84,80 bodova

Mentor: Giorgio Sugar

Lana Polonijo, 2. nagrada 89,40 bodova

Mentor: Marijana Prohaska

Korepetitor: Sandra Burić


Klavir, 1. kategorija

Kaja Zagoranski, 1. nagrada 91,80 bodova

Mentor: Snježana Demarin


Regionalno natjecanje Zagreb, 07. 03. 2019.

Orgulje, 1. kategorija

Vanna Piemonte, 2. nagrada 87,25 bodova

Mentor: Eduard Kancelar