Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula

Mletačka 3, 52100 Pula

IBAN žiro račun: HR8324070001118037049 OTP Banka

OIB: 65504237438


Tajništvo:

052/ 543-905 052/ 543-915
Računovodstvo: 052/ 543-912
Fax: 052/ 542-187

RADNO VRIJEME TAJNIŠTVA:

Ponedjeljak – Petak

7:00 – 15:00 sati

e-mail: glazbena@imr.hr


voditelj SGŠ

Tel: 052/ 543-406
e-mail: voditeljsgs@gmail.com


 Irena Vladisavljević , e-admin e-mail: admin@imr.hr


Stručni suradnici:


Franciska Mahić, pedagoginja

e-mail: pedagog@imr.hr

Tel: 052/ 543-406

Jasminka Brlas, psihologinja

e-mail: psiholog@imr.hr 

Tel: 052/ 543-406


Službenik za zaštitu podataka: William Bello FIP, CIPM, CIPP/E, CIPT e-mail: dpo@bello.hr

Zahtjev za informacijom ili podnošenje prigovora možete uputiti putem ovog linka:

https://podio.com/webforms/21031201/1451652