Pročelnik: Marina Roce

Snježana Grgić: psihologija
Blaž Gorski: geografija
Tamara Slacki: engleski jezik
Anica Franjul: filozofija, etika, likovna umjetnost
Rikardo Lekaj: vjeronauk
Mihaela Hutz: njemački jezik
Marina Roce: matematika, informatika
Dalen Odobašić: povijest
Jasna Perković Milosavljević: hrvatski jezik (2. i 4. razred)
Paola Živolić Zec: talijanski jezik
Jelena Popović: TZK
Milena Joksimović: latinski jezik
Tamara Lorencin: hrvatski jezik (1. i 3. razred)