Pročelnik: Marina Roce

Snježana Grgić: psihologija
Blaž Gorski: geografija
Tamara Slacki: engleski jezik
Anica Franjul: filozofija, etika, likovna umjetnost
Rikardo Lekaj: vjeronauk
Melisa Ledinski: njemački jezik
Marina Roce: matematika, informatika
Dalen Odobašić: povijest
Jasna Perković Milosavljević: hrvatski jezik
Paola Živolić Zec: talijanski jezik
Jelena Popović: TZK
Milena Joksimović: latinski jezik
Maša Pavičević: biologija
Alenka Kralj: sociologija