Pročelnik: Tamara Lorencin
Snježana Grgić: psihologija
Matija Živković: geografija
Milana Stajčić Jaklin: engleski jezik
Anica Franjul: filozofija, etika, likovna umjetnost
Rikardo Lekaj: vjeronauk
Mihaela Hutz: njemački jezik
Nataša Bobonj: matematika
Dalen Odobašić: povijest, sociologija
Jasna Perković Milosavljević: hrvatski jezik (2. i 4. razred)
Paola Živolić Zec: talijanski jezik
Jelena Popović: TZK
Nataša Križman Šuperina: latinski jezik
Tamara Lorencin: hrvatski jezik (1. i 3. razred)
Maša Pavičević: biologija
Igor Macuka: fizika
Ivica Vojinović: informatika
Nataša Trenčevska: kemija
Popis udžbenika, radnih bilježnica i ostalih materijala za SGŠ