Prijave za upis i prijemni ispit za upis u srednju školu

Dragi budući učenici, poštovani roditelji,

Prijave za upis u 1. razred srednje škole i 1. razred pripremnog programa srednje škole počinje u ponedjeljak, 21. kolovoza 2023. i traje do srijede, 23. kolovoza 2023.

Prijemni ispit održat će se u sljedećim terminima:

Za 1. r. SGŠ – u četvrtak, 24. kolovoza 2023. u 8.30

Za 1. r. PR- u četvrtak, 24. kolovoza 2023. u 11:00

Učenici koji žele pristupiti prijemnom ispitu trebaju se preko stranice upisi.hr prijaviti u sustav.

Učenici koji ove godine ne završavaju 8. razred općeobrazovne osnovne škole, moraju se za aktivaciju u sustavu prvo javiti na voditelj@imr.hr.

Za pomoć s prijavom, možete se javiti na voditelj@imr.hr.

Detaljne upute o upisnom procesu nalaze se na sljedećim stranicama

Srednja škola 1. razred – https://www.imr.hr/1-razred-sgs/

Pripremni program – https://www.imr.hr/1-pr-pripremni-program-za-sgs/

Srdačno,

Vaši IMR-ovci


PRIJAVA U SUSTAV ZA UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU I U PRIPREMNI PROGRAM ZA SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU

Dragi učenici, poštovani roditelji,

Prijava učenika koji žele upisati srednju glazbenu školu i pripremni program za srednju glazbenu školu počinje 21. kolovoza 2023. i traje do 23. kolovoza 2023.

Na stranici upisi.hr učenik se prijavljuje svojim Carnet podatcima. U opciji Moj odabir dodaje našu školu i program (instrument) koji želi upisati.

Sa svim pitanjima možete se obratiti na 052/543-406 ili na voditelj@imr.hr.

Srdačan pozdrav i dobro nam došli,

Vaši IMR-ovci


Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok učenika u I. razred srednje glazbene škole i u I. pripremni razred (PR I.) za 2023./24. školsku godinu

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. od 20.5.2022. (NN 57/2022) i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br.49/15 109/16, i 47/17 i 39/22) Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula objavljuje

OKVIRNI BROJ SLOBODNIH MJESTA

za jesenski upisni rok učenika u I. razred srednje glazbene škole i u I. pripremni razred (PR I.)
za 2023./24. školsku godinu

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivati će u jesenskom roku učenike u I. razred srednje glazbene škole u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaUpisano ljetni rokSlobodna mjesta – jesenski rok
Glazbenik flautist42 
Glazbenik harmonikaš42 
Glazbenik pjevač41 
Glazbenik violinist432
Glazbenik violist41 
Glazbenik orguljaš41 
Glazbenik teorijski smjer421
Glazbenik klavirist441
Glazbenik gitarist42 
Glazbenik rogist41 
Glazbenik saksofonist421
Glazbenik udaraljkaš41 
Glazbenik klarinetist41 
1 razredni odjel – 28 učenika   
Ukupno 235

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivat će učenike u I. pripremni razred (PR I.) u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaUpisano ljetni rokSlobodna mjesta – jesenski rok
Glazbenik  pjevač243
Glazbenik klarinetist2 1
Glazbenik kontrabasist2 3
Glazbenik trubač2 3
Glazbenik teorijski smjer225
Glazbenik flautist2 3
Glazbenik udaraljkaš2 2
UKUPNO: 1 razredni odjel 26 učenika   
Ukupno 620

U Puli, 14. srpnja 2023.


Prijemni ispit za upis u srednju školu za učenike s TUR održat će se u petak, 23. lipnja 2023. u 8.30 (solfeggio), odnosno u 9.30 (instrument).

Dobro nam došli!
Vaši IMR-ovci


KAKO UPISATI SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU?

Upis u 1. razred srednje glazbene škole odvija se u nekoliko koraka tijekom svibnja, lipnja i srpnja (ovisno o kalendaru koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja):

I. Prijava kandidata na web stranici www.upisi.hr sa elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (obratiti se matičnoj školi).

 1. Učenici koji ove godine ne završavaju osmi razred osnovne škole javljaju se prije prijave na mail voditelj@imr.hr ili glazbena@imr.hr radi aktivacije u sustavu.
 • Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/o-nama/kontakti)
 • Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se nadležnom upisnom povjerenstvu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

II. Odabir obrazovnog programa koji se želi pohađati – putem stranice www.upisi.hr.

III. Prijemni ispit odvija se u Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula na adresi Mletačka 3 („Žuta škola“) prema objavljenom rasporedu.

Prijemni ispit sastoji se od ispita iz:

a)  solfeggia (pismeni i usmeni dio) te 

b) glavnog predmeta (instrument/solo pjevanje).

Za učenike koji upisuju teorijski smjer, obavezan je klavir.

Napomene:  Na ispitu učenik izvodi napamet program koji je pripremio – ispitno gradivo 6. razreda osnovne glazbene škole (prema: Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole).   Program koji se izvodi na ispitu učenici prijavljuju najkasnije pet dana prije prijemnog ispita online na poveznici: https://forms.gle/AHTWGjZgV32y7shH7 .   Kandidati su dužni osigurati vlastitog korepetitora ukoliko se prijavljuju programi gdje je korepetitor neophodan.   
 • Kandidati koji su prijavljeni u sustavu, svoj identitet na prijemnom ispitu dokazuju osobnom iskaznicom (ili drugim identifikacijskim dokumentom).
 • Rezultati dodatnih provjera vidljivi su na sučelju upisi.hr na kartici Moji rezultati.

IV. Upis i upisna dokumentacija

Pravo upisa imaju učenici koji su prešli bodovni prag za upis.

A) ŠKOLSKA UPISNA DOKUMENTACIJA

Upis u sve razrede glazbene škole odvija se na sljedeći način.

1. Roditelj i učenik skupa popunjavaju online obrazac – upisnicu (na računalu ili telefonu).

Upisnicu popunjavaju samo učenici koji su prošli prijemni ispit i primljeni su u školu, nakon objave rezultata prijemnog ispita.

SREDNJOŠKOLSKA UPISNICA

https://forms.office.com/e/bZFm26BpLf

Nakon što popunite obrazac, na e-mail adresu navedenu u obrascu, roditelj prima automatski popunjenu upisnu dokumentaciju:

a) Školsku upisnicu

b) Privolu za obradu osobnih podataka (potrebno je ručno označiti svrhe za koje se daje privola) i 

c) Ugovor o participaciji (jedan za školu, jedan za roditelja). Matični učenici SGŠ oslobođeni su participacije i ugovor im nije potreban.

Tu je dokumentaciju potrebno otisnuti (isprintati) i potpisati. 

Roditelji koji nemaju pristup računalu, mogu dokumentaciju ispuniti ručno u Školi, prilikom upisa. Ova mogućnost rezervirana je isključivo za roditelje koji ne mogu nikako Upisnicu popuniti online.

3. Pored gore navedene školske upisnice, privole i ugovora, na upis u prvi razred  potrebno je donijeti još:

d) Upisnicu iz sustava upisi.hr

e) Rodni list i

f) Dokaz o državljanstvu

Predaja upisne dokumentacije – upis u školu

U ljetnom roku:

12. 7. 2022. od 8 do 18h

U jesenskom roku:

28. 8. 2022. od 10 do 15h

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Upisnica iz sustava Upisi.hr
 • Školska online Upisnica 
 • Ugovor o participaciji u dva primjerka – jedan za roditelje drugi za Školu (! Samo za paralelne učenike – matični učenici, tj. oni koji pohađaju samo Srednju glazbenu školu, ne plaćaju participaciju.) 
 • Privola za obradu osobnih podataka
 • Dokaz o državljanstvu
 • Rodni list (vidljiv OIB učenika)

Ugovor o participaciji – strani državljani


Za sve dodatne informacije možete se obratiti na glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 i 052/543 406.


Upisnica – SGŠ

Privola

Ugovor

Ugovor o participaciji – strani državljani


Upisi u glazbenu školu – .pdf

UPIS – Srednja glazbena škola (brošura) – .pdf


Poštovani roditelji, dragi budući učenici,

Objavljen je natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole i 1. razred pripremnog programa za srednju školu za školsku godinu 2023.-2024.

Srdačno,

Vaši IMR-ovci


UPISNI ROKOVI

ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE I U PRVI RAZRED PRIPREMNOG PROGRAMA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

U ŠK. GOD. 2023.-2024.

Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred u šk. god. 2023./24. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupkaDatum
Početak prijava u sustav29. 5. 2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr29. 5. do 26. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu29. 5. do 26. 6. 2023.
Prijava obrazovnih programa28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. do 2. 7. 2023.
Dostava dokumentacije: • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)28. 6. do 6. 7. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultataSrijeda, 5.7.2023. – Prijemni ispit za upis u 1. r. SGŠ  – 8:30 teorija  – 10:30 instrumenti      Četvrtak, 6.7.2023. Prijemni ispit za upis u 1. r. PR u 9h  Ispit iz stranog jezika za upis u srednju školu (na pisani zahtjev kandidata)
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista6. 7. 2023.
Unos prigovora7. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum12.7.2023. 8-18h
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok14. 7. 2023.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok7. 8. 2023.

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupkaDatum
Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. 8. do 21. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. do 21. 8. 2023.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. do 25. 8. 2023.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere21. 8. do 23. 8. 2023.
Dostava dokumentacije: • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)21. 8. do 24. 8. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata24. 8. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista25. 8. 2023.
Unos prigovora25. 8. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka26. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike)28. 8. 2023. 10-15h
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka30. 8. 2023.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe29. 5. do 16. 6. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr29. 5. do 16. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu29. 5. do 16. 6. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav29. 5. do 21. 6. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)29. 5. do 26. 6. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav23. 6. do 26. 6. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka26. 6. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju27. 6. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju28. 6. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se  dolaskom u školu na propisani datum10. 7. do 13. 7. 2023.

Jesenski upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. 8. do 18. 8. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. do 18. 8. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)16. 8. do 20. 8. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav upisa20. 8. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka20. 8. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju21. 8. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju21. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike)  28. 8. 2023. 10-15h

Obavijest o upisu kandidata s teškoćama u razvoju u 1. razred SŠ – .pdf

Ispravno popunjen obrazac – .pdf

Obrazac za prijavu kandidata – .pdf


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html


SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

Pravo upisa u prvi razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17 godina života, nakon završenog osnovnog glazbenog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, uz uvjet položenog prijemnog ispita.

Iznimno, prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenik tubist i kontrabasist mogu upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22 i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.  

Srednja glazbena škola izvodi se prema umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju, te se izvode općeobrazovni i stručni predmeti (prema odabranom glazbenom usmjerenju):

OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI U SREDNJOJ GLAZBENOJ ŠKOLI

Tjedni broj sati 
NASTAVNI PREDMET1. r.2. r.3. r.4. r.
Hrvatski jezik4433
Strani jezik (I.)3333
Strani jezik (II.)2222
Latinski jezik11//
Likovna umjetnost1111
Psihologija//2/
Filozofija///2
Povijest2211
Zemljopis11//
Etika/Vjeronauk1111
Informatička pismenost1111
Matematika2222
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO20201818

IZBORNA NASTAVA                                           

Tjedni broj sati 
NASTAVNI PREDMET1. r.2. r.3. r.4. r.
Hrvatski jezik//11
Matematika1111
Biologija22//
Kemija22//
Fizika22//
Sociologija//1/
UKUPNO7732
Zanimljivost: Kroz izborne predmete učenici mogu dobiti i pojačane predmete prirodnog smjera (biologija, fizika i kemija), sociologiju, povećan broj sati hrvatskog jezika te u cijelom četverogodišnjem obrazovanju povećan tjedni broj sati matematike!  

Prednosti glazbene škole ogledaju se u malim razrednim odjelima te individualnim pristupom nastavnom procesu. Učenik je u fokusu odgojno-obrazovnog procesa te se omogućuje prilagodba rasporeda sati prema učenicima putnicima, vježbanje i intenzivan praktičan rad.

Nakon završene srednje glazbene škole, učenici se upisuju na željene fakultete prema osobnim interesima te položenim ispitima državne mature. Nastavak glazbenog obrazovanja moguće je ostvariti na muzičkim akademijama, ali je moguće upisati i fakultete društveno-humanističkog usmjerenja te određene fakultete prirodoznanstvenog usmjerenja (pr. studij matematike, informatike).


Odluke o visini participacije za školsku godinu 2023.-2024. možete pronaći ovdje:

https://www.imr.hr/upisi/