Pročelnica: Marijana Prohaska, prof.

Valter Bašić, prof.
Tatjana Lajić, prof., mentor (zamj. Domagoj Dobrila)
Marijan Kopčić, prof.
Valter Išić, prof.
Mia Grozdanić, prof.
Ana Šterpin Zagoranski

Pjevanje
Marijana Prohaska, mag. mus.
Giorgio Sugar, mag. art.
Georgie Goldin

Mali harmonikaški orkestar – OGŠ

Marijan Kopčić, prof., dirigent

Harmonikaški orkestar SGŠ

Ana Šterpin Zagoranski, prof.savjetnik

Zbor osnovne škole

Suzana Goldin, mag. mus., prof., savjetnik

Zbor srednje škole

Marijo Eterović, prof.

Muški komorni ansambl

Giorgio Sugar, mag. art.