Pročelnik: Giorgio Sugar, mag. art.

Gitara

Dario Budicin, mag. mus.
Alejandro Córdova Hernández
Duška Sijarić, prof.
Goran Benevrkić, prof.

Pjevanje

Marijana Prohaska, mag. mus. (zamjena: Georgie Goldin)
Giorgio Sugar, mag. art.