Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.


Pravilnik o metodama i elementima vrednovanja GŠ IMR Pula


Etički kodeks GŠ IMR Pula


Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.


Pravilnik o participaciji


Odluka o visini participacije – PR SGŠ – 2023./2024.

Odluka o visini participacije za darovite učenike 2023.-2024.

Odluka o visini participacije za darovite učenike – PR-SGŠ – 2023./2024.

Odluka o visini participacije za strane državljane – 2023./2024. -.pdf

Odluka o visini participacije 2022.-2023. – PO BARBAN

Odluka o visini participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika GŠ IMR Pula

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti GŠ IMR Pula

Odluka o početku postupka jednostavne nabave arhiva

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o najmu glazbenih instrumenata

Plan klasifikacijskih oznaka

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o postupanju i procesima za provjeru/obradu osobnih podataka

Odluka – sigurnosne mjere obaveznog testiranja na virus SARS-cov-2

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.


Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.


Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.


Odluka o visini participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.


Odluka o obavljanju rada o kuće radnika

Odluka o obavljanju rada od kuće – .pdf


Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2019./2020.


Vremenik izradbe i obrane završnog rada za 2019. – 2020. (od 30.9.2019.)


Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama


Pravilnik o zaštiti od požara


Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja


Pravilnik o organizaciji i provođenju upisa u 1. razred i 1. PR srednje glazbene škole


Službenik za zaštitu podataka


Financijski plan za 2024. – 2026. god


Financijski plan za 2023. – 2025. god

Financijski plan za 2022. god.Financijski plan za 2020. – 2022. god.


1. Izmjena i dopune financijskog plana za 2021.-2023.god.


2. izmjene i dopune financijskog plana za 2019.-2021.god.


2. izmjene i dopune za 2023. god.


1. izmjene i dopune za 2023. god.

Izvršenje polugodišnjeg plana za 2023. god.


Financijski izvještaj za 2023. god.

Financijski izvještaj za 2022. god.

Financijski izvještaj – 1.1.2022.-30.6.2022.


Financijski izvještaj za 2021. god.


Objavljeno dana: 1.2.2021.

Financijski izvještaj za 2020. god.


Objavljeno dana: 20.12.2019.

Financijski izvještaj za 2019. god.


Financijski izvještaj za 2018. god.


Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu


Plan nabave za 2020. godinu


Plan nabave za 2019. godinu

Objavljeno dana: 20.12.2019.


Financijski plan 2019. – 2021.


Poslovnik o radu školskih vijeća


Vremenik izradbe i obrane završnog rada


Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2018./2019.


Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


Financijski plan za 2018. godinu


Plan nabave za 2018. godinu


Etički kodeks


Kućni red


Procedura izdavanja putnih naloga za službeni put, njihov obračun i isplata

Procedura praćenja i naplate prihoda


Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula


Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o radu


Procedura ugovorne obveze


Procedura zaprimanja računa