Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.


Pravilnik o metodama i elementima vrednovanja GŠ IMR Pula


Etički kodeks GŠ IMR Pula


Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.


Pravilnik o participaciji


Odluka o visini participacije – PR SGŠ – 2023./2024.

Odluka o visini participacije za darovite učenike 2023.-2024.

Odluka o visini participacije za darovite učenike – PR-SGŠ – 2023./2024.

Odluka o visini participacije za strane državljane – 2023./2024. -.pdf

Odluka o visini participacije 2022.-2023. – PO BARBAN

Odluka o visini participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika GŠ IMR Pula

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti GŠ IMR Pula

Odluka o početku postupka jednostavne nabave arhiva

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o najmu glazbenih instrumenata

Plan klasifikacijskih oznaka

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o postupanju i procesima za provjeru/obradu osobnih podataka

Odluka – sigurnosne mjere obaveznog testiranja na virus SARS-cov-2

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.


Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.


Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.


Odluka o visini participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.


Odluka o obavljanju rada o kuće radnika

Odluka o obavljanju rada od kuće – .pdf


Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2019./2020.


Vremenik izradbe i obrane završnog rada za 2019. – 2020. (od 30.9.2019.)


Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama


Pravilnik o zaštiti od požara


Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja


Pravilnik o organizaciji i provođenju upisa u 1. razred i 1. PR srednje glazbene škole


Službenik za zaštitu podatakaPoslovnik o radu školskih vijeća


Vremenik izradbe i obrane završnog rada


Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2018./2019.


Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


Financijski plan za 2018. godinu


Plan nabave za 2018. godinu


Etički kodeks


Kućni red


Procedura izdavanja putnih naloga za službeni put, njihov obračun i isplata

Procedura praćenja i naplate prihoda


Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula


Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o radu


Procedura ugovorne obveze


Procedura zaprimanja računa