U sklopu Zavičajne nastave Istarske županije realiziran je još jedan projekt Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula pod nazivom “Upoznaj, istraži i dokumentiraj tradicijske glazbe Istre”. U projektu su sudjelovali učenici osnovne i srednje glazbene škole pod mentorstvom etnomuzikologa Daria Marušića, Noela Šurana i muzikologinje Nuše Hauser. Suradnica na projektu je profesorica Maja Putinja, a voditeljica projekta profesorica Suzana Goldin. Projekt se odvijao tijekom školske godine 2021./2022., a završio je 27.5.2022. prezentacijom projekta, koncertom učenika škole, Gorana Farkaša i gostiju u Centru za nematerijalnu kuturu Istre Enografskog muzeja Istre u Pićnu. Prezentaciji je prisustvovao i pročelnik Istarske županije za Kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica. S idejama idemo dalje. A ovaj moment je tek dio priče koja će imati svoj kontinuitet kroz daljnju provedbu zavičajne nastave u našoj školi u sljedećoj školskoj godini.