Na Državnom natjecanju iz talijanskog jezika koje se održalo u Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu od 10. do 13. svibnja 2023. naša učenica, maturantica i orguljašica, Paola Piemonte postigla je odličan rezultat: 

zauzela je 2. mjesto u kategoriji Strukovne škole-Lista B. 

Učenica je dokazala svoje iznimno znanje slušanja i čitanja s razumijevanjem, pisane produkcije (esej), uporaba jezika (gramatika i leksičke strukture i zakonitosti) talijanskoga jezika. 

Također je bila iznimno dobra u usmenom dijelu ispita koji se sastoji od razgovora  učenika s izvornim govornikom i članovima prosudbenog povjerenstva. 

Iskrene čestitke našoj učenici Paoli Piemonte!

Al Concorso Nazionale di Lingua Italiana, tenutosi presso il Ginnasio “Dr. Ivan Kranjčev” a Đurđevac dal 10 al 13 maggio 2023, la nostra studentessa, maturanda e organista, Paola Piemonte ha ottenuto un ottimo risultato:

 si è classificata al 2° posto nella categoria Scuole professionali – Elenco B.

La studentessa ha dimostrato la sua eccezionale conoscenza della comprensione orale e scritta, della produzione scritta (scrittura di un saggio), dell’uso linguistico (grammatica e strutture lessicali) della lingua italiana.

 È stata pure eccezionale nella parte orale dell’esame, che consiste nella conversazione dello studente con un madrelingua e i membri della giuria.

“Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione” (Goethe)

Tanti auguri alla nostra alunna Paola Piemonte!