Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred u šk. god. 2023./24. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupkaDatum
Početak prijava u sustav29. 5. 2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr29. 5. do 26. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu29. 5. do 26. 6. 2023.
Prijava obrazovnih programa28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. do 2. 7. 2023.
Dostava dokumentacije: • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)28. 6. do 6. 7. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultataSrijeda, 5.7.2023. – Prijemni ispit za upis u 1. r. SGŠ – 8:30 teorija – 10:30 instrumenti   Četvrtak, 6.7.2023. Prijemni ispit za upis u 1. r. PR u 9h Ispit iz stranog jezika za upis u srednju školu (na pisani zahtjev kandidata)
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista6. 7. 2023.
Unos prigovora7. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum12.7.2023. 8-18h
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok14. 7. 2023.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok7. 8. 2023.

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupkaDatum
Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. 8. do 21. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. do 21. 8. 2023.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. do 25. 8. 2023.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere21. 8. do 23. 8. 2023.
Dostava dokumentacije: • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)21. 8. do 24. 8. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata24. 8. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista25. 8. 2023.
Unos prigovora25. 8. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka26. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike)26. 8. do 29. 8. 2023.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka30. 8. 2023.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe29. 5. do 16. 6. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr29. 5. do 16. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu29. 5. do 16. 6. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav29. 5. do 21. 6. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)29. 5. do 26. 6. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav23. 6. do 26. 6. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka26. 6. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju27. 6. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju28. 6. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum 2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i 3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum. Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.10. 7. do 13. 7. 2023.

Jesenski upisni rok

Opis postupkaDatum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. 8. do 18. 8. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. do 18. 8. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)16. 8. do 20. 8. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav upisa20. 8. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka20. 8. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju21. 8. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju21. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike)  28. 8. 2023. 10-15h