PR 30.6.2022. u 9:00 (učionica broj 18):
 1. L. B., glazbenik pjevač
 2. B. P., teorijski smjer
 3. K. P., glazbenik pjevač
SGŠ grupa A 1.7.2022. u 8:30 (učionica broj 5):
 1. T. C., harmonika MAT
  1. T. C., teorijski MAT
 2. L. D., teorijski PAR
 3. S. D., teorijski PAR
  1. S. D., klavir PAR
 4. V. G. K., kontrabas MAT
 5. L. J., teorijski PAR
 6. G. K., gitara MAT
 7. D. M., teorijski PAR
 8. M. M., udaraljke PAR
 9. T. M., pjevanje PAR
 10. I. R., klavir PAR
 11. N. R., udaraljke MAT

NAPOMENA: svi učenici sa popisa pristupaju pismenom dijelu ispita koji počinje u 8:30 h i traje sat vremena. Od 9:30 h počinje usmeni dio ispita (pojedinačno) redoslijedom kojim su učenici navedeni.

SGŠ grupa B 1.7.2022. u 8:30 (učionica broj 32):
 1. A. R., klavir PAR
 2. A. S., pjevanje MAT
 3. L. S., pjevanje MAT
 4. L. Š., harmonika PAR
 5. B. Š., flauta PAR
 6. P. T., kontrabas PAR
 7. K. U., klavir PAR
 8. H. V., kontrabas MAT
 9. K. Z., klavir PAR
 10. M. Z., harmonika MAT
 11. T. Z., saksofon MAT

NAPOMENA: svi učenici sa popisa pristupaju pismenom dijelu ispita koji počinje u 8:30 h i traje sat vremena. Od 9:30 h počinje usmeni dio ispita (pojedinačno) redoslijedom kojim su učenici navedeni.

Ponedjeljak 4.7.2022. (učionica broj 5)

PR u 10:45:

1. D. Š., teorijski smjer

SGŠ u 11:00:

1. L. L., teorijski PAR