Utorak, 29. lipnja 2021. godine
PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
Ljetni rok
ŠK. GOD. 2021./2022.
RASPORED

KLAVIR – TEMELJNI PREDMET
DVORANA (BR. 28)


12.20 – B. P. M.
12.50 – B. A.
13.20 – F. T.
13.50 – G. A.
14.20 – K. V.
14.50 – N. J.
15.20 – O. L., orgulje

KLAVIR – TEORIJSKI SMJER
UČIONICA BR. 12


12.55 – Č. E.
13.20 – J. M.
13.45 – K. S.
14.10 – L. Ms.
14.35 – L. Mk.
15.00 – M. I. L.
15.25 – M. A.

PJEVANJE
UČIONICA BR. 18 (NA KATU
)


15.00 – J. D.
15.15 – P. E.
15.30 – Š. M.

FR. ROG, TRUBA, SAKSOFON
UČIONICA BR. 8


14.20 – B. T., rog
14.40 – M. D., rog
15.00 – D. M., truba
15.20 – M. G., saksofon

GITARA
UČIONICA BR. 26


14.40 – C. D.
15.00 – K. P.
15.20 – V. E.

VIOLINA
UČIONICA BR. 29


14.30 – D. Dj. L.
14.50 – D. D.
15.10 – R. E.
15.30 – R. N.

HARMONIKA
UČIONICA BR. 16 (NA KATU
)


18.00 – M. G.
18.20 – Š. I.
18.40 – B. M.
19.00 – B. V.
19.20 – P. B.

SOLFEGGIO
UČIONICA BR. 19 (NA KATU) U 16.00 SATI

 1. B. A., klavir
 2. F. T., klavir
 3. G. A., klavir
 4. K. V,, klavir
 5. N. J., klavir
 6. O. L., orgulje
 7. Č. E., teorijski smjer
 8. J. M., teorijski smjer
 9. L. M., teorijski smjer
 10. L. M., teorijski smjer
 11. K. S., teorijski smjer
 12. M. I. L., teorijski smjer
 13. M. A., teorijski smjer
 14. C. D., gitara
 15. V. E., gitara
 16. R. E., violina
 17. B. V., harmonika

UČIONICA BR. 33 U 16.00 SATI

 1. K. P., gitara
 2. B. M., harmonika
 3. M. G., harmonika
 4. P. B., harmonika,
 5. Š. I., harmonika
 6. B. T., rog
 7. M. D., rog
 8. D. M., truba
 9. M. G saksofon
 10. J. D., pjevanje
 11. P. E., pjevanje
 12. Š. M., pjevanje
 13. D. Dj. L., violina
 14. D. D., violina
 15. R. N., violina
 16. B. P. M., klavir