Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. od 20.5.2022. (NN 57/2022) i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br.49/15 109/16, i 47/17 i 39/22) Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula objavljuje

OKVIRNI BROJ SLOBODNIH MJESTA

za jesenski upisni rok učenika u I. razred srednje glazbene škole i u I. pripremni razred (PR I.)
za 2023./24. školsku godinu

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivati će u jesenskom roku učenike u I. razred srednje glazbene škole u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaUpisano ljetni rokSlobodna mjesta – jesenski rok
Glazbenik flautist42 
Glazbenik harmonikaš42 
Glazbenik pjevač41 
Glazbenik violinist432
Glazbenik violist41 
Glazbenik orguljaš41 
Glazbenik teorijski smjer421
Glazbenik klavirist441
Glazbenik gitarist42 
Glazbenik rogist41 
Glazbenik saksofonist421
Glazbenik udaraljkaš41 
Glazbenik klarinetist41 
1 razredni odjel – 28 učenika   
Ukupno 235

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivat će učenike u I. pripremni razred (PR I.) u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaUpisano ljetni rokSlobodna mjesta – jesenski rok
Glazbenik  pjevač243
Glazbenik klarinetist2 1
Glazbenik kontrabasist2 3
Glazbenik trubač2 3
Glazbenik teorijski smjer225
Glazbenik flautist2 3
Glazbenik udaraljkaš2 2
UKUPNO: 1 razredni odjel 26 učenika   
Ukupno 620

U Puli, 14. srpnja 2023.