ŠK. GOD. 2021/2022.

* RASPORED *

Srijeda, 16. lipnja 2021. godine

Učionica br. 5

VrijemeAnonimizirana oznaka
16.00 hfcb39
16.10 h274bb
16.20 h52edc
16.30 h1eaad
16.40 h0a7d9
16.50 h5859e
17.00 hb9683
17.10 h55059
17.20 hb391c
17.30 hAAAB
17.40 hfc775
17.50 h9f269
18.00 h4bc3f
18.10 hbd236
18.20 hbcee5
18.30 ha097a
18.40 h388fa
18.50 hd0827
19.00 h5ff97
19.10 h13138
19.20 h65a1f
19.30 h0ae60

Četvrtak, 17. lipnja 2021. godine

Učionica br. 5

VrijemeAnonimizirana oznaka
16.00 h12c11
16.10 h98027
16.20 hbd599
16.30 hbe7b4
16.40 h32e2c
16.50 h42331
17.00 hd2b3c
17.10 h2a1da
17.20 h462d5
17.30 hd7e6f
17.40 haa993
17.50 hcfcea
18.00 hd3fd7
18.10 hf08b8
18.20 h20291
18.30 h0240c
18.40 h41b43
18.50 h820fe
19.00 hb1364
19.10 h12162
19.20 h7d02a
19.30 h7d484
19.40 h91d02
19.50 h98c2f

Petak, 18. lipnja 2021.

Učionica br. 5

VrijemeAnonimizirana oznaka
16.00 h71dfa
16.10 h1e151
16.20 h42d18
16.30 ha8d1c
16.40 hecae9
16.50 h1495b
17.00 h4b085
17.10 h343c7
17.20 h08ba1
17.30 h40d3b
17.40 h827e0
17.50 hf57fd
18.00 h2fe57
18.10 h75e5c
18.20 hc9d23
18.30 he34c2
18.40 he9175
18.50 hfc03f
19.00 h0b09e
19.10 hefe2c
19.20 h5d22d