Poštovani predstavnici Vijeća roditelja!

Pozivamo Vas na sastanak Vijeća roditelja koji će se održati u ponedjeljak, 05. listopada 2020. godine, u 18 sati. Na sastanku će se govoriti o Godišnjem planu i programu Škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera, sastanak će se održati putem ZOOM aplikacije.

U slučaju da nemate instaliranu ZOOM aplikaciju, molimo da navedeno napravite kako biste mogli pratiti sastanak. U tu svrhu, prilažemo Vodič za pokretanje i korištenje ZOOM aplikacije.