KAKO UPISATI 1. PR ILI 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE?

1. Prijava kandidata na web stranici www.upisi.hr sa elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (obratiti se matičnoj školi).

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskom upravnom odjelu.

2. Odabir obrazovnog programa koji se želi pohađati – putem web stranice www.upisi.hr.

Pripremni program srednje glazbene škole (PR) namijenjen je učenicima koji su propustili upis u 1. razred osnovne glazbene škole, željeli bi naučiti svirati neki instrument i učenici su 6. razreda osnovne škole. Pripremni program traje dvije godine. Nakon završenog 1. i 2. pripremnog razreda (PR) stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu. U PR-u učenici se mogu upisati u sljedeće programe:

glazbenik – violist

glazbenik – kontrabasist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – teorijski smjer,

glazbenik – pjevač

1. razred srednje glazbene škole mogu upisati učenici koji su završili osnovnu glazbenu školu ili dvogodišnji pripremni program (PR), i to kao „matični“ učenici (općeobrazovne i glazbene predmete pohađaju u glazbenoj školi) ili kao učenici „paralelnog programa“ (učenici koji uz glazbenu pohađaju još jednu školu). U školskoj 2020/2021. godini u ponudi su obrazovni programi:

glazbenik – klavirist,

glazbenik – violinist,

glazbenik – violist

glazbenik – violončelist,

glazbenik – gitarist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist

glazbenik – harmonikaš,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – teorijski smjer

3. Prijemni ispit u Glazbenoj školi (Mletačka 3, Pula). Ispitu pristupaju kandidati koji su prijavljeni u sustavu i koji svoj identitet na prijemnom, dokazuju osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentom.

Prijemni ispit se sastoji od:

  • Za kandidate koji upisuju 1. PR: provjera glazbenog sluha, ritma i glazbenog pamćenja. Za provjeru sposobnosti, NIJE potrebno predznanje: učenik treba otpjevati jednu pjesmicu po izboru te ponoviti zadanu melodiju i ritam.
  • Za kandidate koji upisuju 1. SGŠ:

glazbenik teorijski smjerpismeni i usmeni dio ispita iz predmeta solfeggio

glazbenik instrumentalist – ispit iz temeljnog predmeta – instrumenta. Program koji se izvodi na ispitu učenici prijavljuju putem online Prijavnice programa na linku: https://forms.gle/AHTWGjZgV32y7shH7 (ispuniti najkasnije tri dana prije prijemnog ispita). Program se izvodi napamet (osim ukoliko nije drugačije naznačeno). Klavirska pratnja nije obavezna. Kriteriji:

glazbenik klavirist: jedna etida, djelo J. S. Bacha, komad po izboru

glazbenik harmonikaš: jedna etida ili polifona kompozicija, i kompozicija po slobodnom izboru

glazbenik gitarist: jedna etida i dvije skladbe različitih stilskih razdoblja

glazbenik udaraljkaš: jedna skladba za mali bubanj (iz nota), jedna skladba za klavijature sa dvije palice

glazbenik trubač: jedna skladba od dva stavka (polagani i brzi)

glazbenik rogist: jedna skladba uz pratnju klavira

glazbenik saksofonist: jedna skladba od dva stavka (polagani i brzi)

glazbenik klarinetist: I. ili III. stavak koncerta

glazbenik flautist: brzi stavak koncerta ili dva stavka sonate (polagani i brzi)

glazbenik violinist: jedna etida i jedna skladba po izboru

glazbenik violist: jedna etida i jedna skladba po izboru

glazbenik violončelist: jedna etida i jedna skladba po izboru

4. Dostava dokumentacije na mail adresu škole glazbena@imr.hr, ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula.:

  • potpisan obrazac iz sustava – upisnica,
  • ispunjena školska online upisnica
  • domovnica,
  • rodni list – uočljiv OIB učenika,
  • potpisana privola
  • potpisan školski ugovor za učenike koji pohađaju dvije škole,
  • potvrda o pohađanju talijanskog jezika za učenike koji upisuju 1. PR za pjevače.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 ili na mobitel 098/9400935.

U nastavku je opis postupaka s datumima.

Ljetni upisni rok

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav1. 6. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH13. 7. 2020.
Početak prijava obrazovnih programa8. 7. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere12. 7. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata1.PR -14. 7. ‘20. u 9h 1.SGŠ – 15. 7. ’20. u 8.30h
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)13. 7. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu1. 6. – 8. 7. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis20. 7. 2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete21. 7. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica22. 7. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice24. 7. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka25. 7. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
27. 7. 2020.
Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok1. 8. 2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok12. 8. 2020.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu24. 8. 2020.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)21. 8. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere24. 8. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata25. 8. 2020. 1. SGŠ u 8.30h 1.PR u 10h
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Završetak unosa rezultata s popravnih ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete27. 8. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica28. 8. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice31. 8. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka1. 9. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao2. 9. 2020.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka3. 9. 2020.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe8. 6. – 26. 6. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH8. 6. – 26. 6. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu8. 6. – 29. 6. 2020.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ8. 6. – 29. 6. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata29. 6. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav1. 7. 2020. u 9h
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta3. 7. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa8. 7. 2020.

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe17. 8. – 19. 8. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH17. 8. – 19. 8. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu17. 8. – 19. 8. 2020.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ17. 8. – 19. 8. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata19. 8. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav20. 8. 2020. u 9h
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 8. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2020.

Glazbena škola zadržava prvo izmjene.