Upis u 1. razred osnovne glazbene škole

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se djeca koja su zadovoljila na audiciji – provjeri sposobnosti, te prema izabranom instrumentu (mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta) i ostvarenim bodovima. Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života). Za provjeru sposobnosti NIJE potrebno predznanje: učenik mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadanu melodiju i ritam.

U osnovnoj glazbenoj školi u ponudi su glazbeni programi:

 • klavir,
 • harmonika,
 • violina,
 • violončelo,
 • kontrabas,
 • gitara,
 • flautu,
 • klarinet,
 • saksofon,
 • rog,
 • truba,
 • udaraljke.

Provjera sposobnosti za upis u prvi razred osnovne glazbene škole održava se po naknadno objavljenom rasporedu u prostorijama Glazbene škole – Mletačka 3 Pula i za PO Barban u OŠ Jure Filipovića Barban.


Upis u 1. razred srednje glazbene škole

Nakon završene šestogodišnje osnovne glazbene škole ili dvogodišnjeg pripremnog programa, obrazovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi i to u ponuđenim programima glazbene umjetnosti:

 • program srednje škole u četverogodišnjem trajanju „paralelni program“ (uz stručni dio programa glazbene škole učenik pohađa drugu srednju školu)
 • glazbeni program s općeobrazovnim predmetima – „matični razred“ (glazbena škola je matična škola i u njoj se pohađaju općeobrazovni predmeti)

glazbenik – klavirist,

glazbenik – violinist,

glazbenik – violist

glazbenik – violončelist,

glazbenik – kontrabasist,

glazbenik – gitarist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist,

glazbenik – orguljaš,

glazbenik – harmonikaš,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – pjevač,

glazbenik – teorijski smjer

Prijave

Prijave kandidata ostvaruju se putem web stranice upisi.hr gdje se nalaze sve relevantne informacije. Potreban je elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr (obratiti se matičnoj školi).

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama upisi.hr – https://www.upisi.hr/upisi/

Kandidati za upis u 1. razred srednje škole, dužni su prijaviti Školi program koji će svirati na prijemnom ispitu. Ispunjenu prijavnicu dostaviti u tajništvo Škole ili mailom glazbena@imr.hr do 29. lipnja.

Prijemni ispit

Prijemni ispit za upis u 1. razred srednje glazbene škole održat će se po naknadnom objavljenom rasporedu. Prijemnom ispitu pristupaju kandidati koju su se prijavili preko sustava – upisi.hr, te prijavili ispitni program. Kandidati su dužni donijeti osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim dokazuju identitet. Na ispitu se polažu predmeti:

 • Solfeggio i teorija glazbe – pismeni i usmeni dio
 • Glavni predmet – instrument. Napomena: za teorijski smjer je obvezan klavir.

Program se svira napamet – ispitno gradivo 6. razreda osnovne glazbene škole (Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole).

Kandidati su dužni osigurati vlastitog korepetitora ukoliko se prijavljuju programi gdje je korepetitor neophodan.

Prijavnice

Za učenike osmih razreda osnovnih Škola prijavnicu s konačnom Listom prioriteta iz sustava ispisuje i zadržava njihov razrednik u osmogodišnjoj školi (NE U GLAZBENOJ).

Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava ispisuju sami. Prijavnicu dostavljaju u tajništvo GLAZBENE škole u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Upis

Prilikom upisa Glazbenoj školi treba dostaviti dvije upisnice:

 1. upisnicu iz sustava upisi.hr, i
 2. školsku upisnicu

Dostava dokumenata (rodni list, domovnica uz vidljiv OIB učenika i roditelja/skrbnika) koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja i potpisanog obrasca o upisu u 1. razred škole (upisnice) u srednju školu i potpisivanje Ugovora o participaciji održat će se u naknadno objavljenim terminima.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.


Upis u 1. pripremni razred srednje glazbene škole

Pripremni program srednje glazbene škole namijenjen je učenicima koji su propustili upis u 1. razred osnovne glazbene škole, željeli bi naučiti svirati neki instrument i učenici su 6. razreda osnovne škole. Pripremni program traje dvije godine. Nakon završenog 1. i 2. pripremnog razreda (PR) stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu. U pripremnom programu učenici se mogu upisati u sljedeće programe:

glazbenik – violist

glazbenik – kontrabasist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – teorijski smjer

glazbenik – pjevač,

Pravo upisa u 1. PR, ostvaruju učenici koji su nakon prijave elektronskim putem (www.upisi.hr – gdje se nalaze i sve potrebne informacije oko prijave i načina upisa) zadovoljili na prijemnom ispitu – provjeri sposobnosti koja se po naknadno objavljenom rasporedu održava u prostorijama škole (Mletačka 3 Pula).

Na provjeru sposobnosti kandidati su dužni donijeti osobnu ili drugi identifikacijski dokument.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti Tajništvu škole ili mailom glazbena@imr.hr.

*Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu za program glazbenik pjevač, dužni su pri upisu donijeti i potvrdu iz matične škole ukoliko pohađaju talijanski jezik.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.