Objavljeno: 30.6.2020.KAKO UPISATI 1. PR ILI 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE?

1. Prijava kandidata na web stranici www.upisi.hr sa elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (obratiti se matičnoj školi).

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskom upravnom odjelu.

2. Odabir obrazovnog programa koji se želi pohađati – putem web stranice www.upisi.hr.

Pripremni program srednje glazbene škole (PR) namijenjen je učenicima koji su propustili upis u 1. razred osnovne glazbene škole, željeli bi naučiti svirati neki instrument i učenici su 6. razreda osnovne škole. Pripremni program traje dvije godine. Nakon završenog 1. i 2. pripremnog razreda (PR) stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu. U PR-u učenici se mogu upisati u sljedeće programe:

glazbenik – violist

glazbenik – kontrabasist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – teorijski smjer,

glazbenik – pjevač

1. razred srednje glazbene škole mogu upisati učenici koji su završili osnovnu glazbenu školu ili dvogodišnji pripremni program (PR), i to kao „matični“ učenici (općeobrazovne i glazbene predmete pohađaju u glazbenoj školi) ili kao učenici „paralelnog programa“ (učenici koji uz glazbenu pohađaju još jednu školu). U školskoj 2020/2021. godini u ponudi su obrazovni programi:

glazbenik – klavirist,

glazbenik – violinist,

glazbenik – violist

glazbenik – violončelist,

glazbenik – gitarist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist

glazbenik – harmonikaš,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – teorijski smjer

3. Prijemni ispit u Glazbenoj školi (Mletačka 3, Pula). Ispitu pristupaju kandidati koji su prijavljeni u sustavu i koji svoj identitet na prijemnom, dokazuju osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentom.

Prijemni ispit se sastoji od:

 • Za kandidate koji upisuju 1. PR: provjera glazbenog sluha, ritma i glazbenog pamćenja. Za provjeru sposobnosti, NIJE potrebno predznanje: učenik treba otpjevati jednu pjesmicu po izboru te ponoviti zadanu melodiju i ritam.
 • Za kandidate koji upisuju 1. SGŠ:

glazbenik teorijski smjerpismeni i usmeni dio ispita iz predmeta solfeggio

glazbenik instrumentalist – ispit iz temeljnog predmeta – instrumenta. Program koji se izvodi na ispitu učenici prijavljuju putem online Prijavnice programa na linku: https://forms.gle/AHTWGjZgV32y7shH7 (ispuniti najkasnije tri dana prije prijemnog ispita). Program se izvodi napamet (osim ukoliko nije drugačije naznačeno). Klavirska pratnja nije obavezna. Kriteriji:

glazbenik klavirist: jedna etida, djelo J. S. Bacha, komad po izboru

glazbenik harmonikaš: jedna etida ili polifona kompozicija, i kompozicija po slobodnom izboru

glazbenik gitarist: jedna etida i dvije skladbe različitih stilskih razdoblja

glazbenik udaraljkaš: jedna skladba za mali bubanj (iz nota), jedna skladba za klavijature sa dvije palice

glazbenik trubač: jedna skladba od dva stavka (polagani i brzi)

glazbenik rogist: jedna skladba uz pratnju klavira

glazbenik saksofonist: jedna skladba od dva stavka (polagani i brzi)

glazbenik klarinetist: I. ili III. stavak koncerta

glazbenik flautist: brzi stavak koncerta ili dva stavka sonate (polagani i brzi)

glazbenik violinist: jedna etida i jedna skladba po izboru

glazbenik violist: jedna etida i jedna skladba po izboru

glazbenik violončelist: jedna etida i jedna skladba po izboru

4. Dostava dokumentacije na mail adresu škole glazbena@imr.hr, ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula.:

 • potpisan obrazac iz sustava – upisnica,
 • ispunjena školska online upisnica
 • domovnica,
 • rodni list – uočljiv OIB učenika,
 • potpisana privola
 • potpisan školski ugovor za učenike koji pohađaju dvije škole,
 • potvrda o pohađanju talijanskog jezika za učenike koji upisuju 1. PR za pjevače.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 ili na mobitel 098/9400935.

U nastavku je opis postupaka s datumima.

Ljetni upisni rok

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav1. 6. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH13. 7. 2020.
Početak prijava obrazovnih programa8. 7. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere12. 7. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata1.PR -14. 7. ‘20. u 9h 1.SGŠ – 15. 7. ’20. u 8.30h
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)13. 7. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu1. 6. – 8. 7. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis20. 7. 2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete21. 7. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica22. 7. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice24. 7. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka25. 7. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
27. 7. 2020.
Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok1. 8. 2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok12. 8. 2020.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu24. 8. 2020.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)21. 8. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere24. 8. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata25. 8. 2020. 1. SGŠ u 8.30h 1.PR u 10h
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Završetak unosa rezultata s popravnih ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete27. 8. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica28. 8. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice31. 8. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka1. 9. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao2. 9. 2020.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka3. 9. 2020.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe8. 6. – 26. 6. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH8. 6. – 26. 6. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu8. 6. – 29. 6. 2020.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ8. 6. – 29. 6. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata29. 6. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav1. 7. 2020. u 9h
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta3. 7. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa8. 7. 2020.

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe17. 8. – 19. 8. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH17. 8. – 19. 8. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu17. 8. – 19. 8. 2020.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ17. 8. – 19. 8. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata19. 8. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav20. 8. 2020. u 9h
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 8. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2020.

Glazbena škola zadržava prvo izmjene.

Upisi 2019./2020.Upis u 1. razred osnovne glazbene škole

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se djeca koja su zadovoljila na audiciji – provjeri sposobnosti, te prema izabranom instrumentu (mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta) i ostvarenim bodovima. Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života). Za provjeru sposobnosti NIJE potrebno predznanje: učenik mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadanu melodiju i ritam.

U osnovnoj glazbenoj školi u ponudi su glazbeni programi:

 • klavir,
 • harmonika,
 • violina,
 • violončelo,
 • kontrabas,
 • gitara,
 • flautu,
 • klarinet,
 • saksofon,
 • rog,
 • truba,
 • udaraljke.

Provjera sposobnosti za upis u prvi razred osnovne glazbene škole održava se po naknadno objavljenom rasporedu u prostorijama Glazbene škole – Mletačka 3 Pula i za PO Barban u OŠ Jure Filipovića Barban.


Upis u 1. razred srednje glazbene škole

Nakon završene šestogodišnje osnovne glazbene škole ili dvogodišnjeg pripremnog programa, obrazovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi i to u ponuđenim programima glazbene umjetnosti:

 • program srednje škole u četverogodišnjem trajanju „paralelni program“ (uz stručni dio programa glazbene škole učenik pohađa drugu srednju školu)
 • glazbeni program s općeobrazovnim predmetima – „matični razred“ (glazbena škola je matična škola i u njoj se pohađaju općeobrazovni predmeti)

glazbenik – klavirist,

glazbenik – violinist,

glazbenik – violist

glazbenik – violončelist,

glazbenik – kontrabasist,

glazbenik – gitarist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist,

glazbenik – orguljaš,

glazbenik – harmonikaš,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – pjevač,

glazbenik – teorijski smjer

Prijave

Prijave kandidata ostvaruju se putem web stranice upisi.hr gdje se nalaze sve relevantne informacije. Potreban je elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr (obratiti se matičnoj školi).

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama upisi.hr – https://www.upisi.hr/upisi/

Kandidati za upis u 1. razred srednje škole, dužni su prijaviti Školi program koji će svirati na prijemnom ispitu. Ispunjenu prijavnicu dostaviti u tajništvo Škole ili mailom glazbena@imr.hr do 29. lipnja.

Prijemni ispit

Prijemni ispit za upis u 1. razred srednje glazbene škole održat će se po naknadnom objavljenom rasporedu. Prijemnom ispitu pristupaju kandidati koju su se prijavili preko sustava – upisi.hr, te prijavili ispitni program. Kandidati su dužni donijeti osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim dokazuju identitet. Na ispitu se polažu predmeti:

 • Solfeggio i teorija glazbe – pismeni i usmeni dio
 • Glavni predmet – instrument. Napomena: za teorijski smjer je obvezan klavir.

Program se svira napamet – ispitno gradivo 6. razreda osnovne glazbene škole (Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole).

Kandidati su dužni osigurati vlastitog korepetitora ukoliko se prijavljuju programi gdje je korepetitor neophodan.

Prijavnice

Za učenike osmih razreda osnovnih Škola prijavnicu s konačnom Listom prioriteta iz sustava ispisuje i zadržava njihov razrednik u osmogodišnjoj školi (NE U GLAZBENOJ).

Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava ispisuju sami. Prijavnicu dostavljaju u tajništvo GLAZBENE škole u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Upis

Prilikom upisa Glazbenoj školi treba dostaviti dvije upisnice:

 1. upisnicu iz sustava upisi.hr, i
 2. školsku upisnicu

Dostava dokumenata (rodni list, domovnica uz vidljiv OIB učenika i roditelja/skrbnika) koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja i potpisanog obrasca o upisu u 1. razred škole (upisnice) u srednju školu i potpisivanje Ugovora o participaciji održat će se u naknadno objavljenim terminima.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.


Upis u 1. pripremni razred srednje glazbene škole

Pripremni program srednje glazbene škole namijenjen je učenicima koji su propustili upis u 1. razred osnovne glazbene škole, željeli bi naučiti svirati neki instrument i učenici su 6. razreda osnovne škole. Pripremni program traje dvije godine. Nakon završenog 1. i 2. pripremnog razreda (PR) stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu. U pripremnom programu učenici se mogu upisati u sljedeće programe:

glazbenik – violist

glazbenik – kontrabasist,

glazbenik – flautist,

glazbenik – klarinetist,

glazbenik – trubač,

glazbenik – udaraljkaš,

glazbenik – rogist,

glazbenik – saksofonist,

glazbenik – teorijski smjer

glazbenik – pjevač,

Pravo upisa u 1. PR, ostvaruju učenici koji su nakon prijave elektronskim putem (www.upisi.hr – gdje se nalaze i sve potrebne informacije oko prijave i načina upisa) zadovoljili na prijemnom ispitu – provjeri sposobnosti koja se po naknadno objavljenom rasporedu održava u prostorijama škole (Mletačka 3 Pula).

Na provjeru sposobnosti kandidati su dužni donijeti osobnu ili drugi identifikacijski dokument.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti Tajništvu škole ili mailom glazbena@imr.hr.

*Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu za program glazbenik pjevač, dužni su pri upisu donijeti i potvrdu iz matične škole ukoliko pohađaju talijanski jezik.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.