Osnovna škola

1.a Vesna Ivanović Ocvirk

1.b Vedran Vojnić

1.c Ivan Šugar

2.a Branko Sterpin

2.b Branko Sterpin

2.c Sandro Peročević

3.a i 3.c Bartol Buljan

3.b Danijela Pamić Ulemek

4.a Irena Vladisavljević

4.b Marijan Kopčić

4.c Goran Benevrkić

5.a Giorgio Sugar

5.b Branko Škara

6.a i 6.b Bašić Valter


Srednja škola

1. PR i 2. PR Marijana Prohaska

1. Edvard Bobanović

2. Aida Drnda Licul

3. Maurizia Brajković Stepčić

4. Marijo Eterović


PO Barban

1., 2. i 5. Valter Išić

3., 4. i 6. Irena Vladisavljević