57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

Regionalno natjecanje Dubrovnik, 08. – 10. 03. 2019.

Pjevanje, 1. kategorija

Luka Krulčić, 1. nagrada 97,40 bodova

Mentor: Giorgio Sugar

Korepetitor: Sandra Burić


Pjevanje, 2. kategorija

Benjamin Šuran, 1. nagrada 96,20 bodova

Mateo Škabić, 1. nagrada 90,40 bodova

Elizabeth Rajtić, 2. nagrada 86,00 bodova

Antonia Vojvodić, 2. nagrada 84,80 bodova

Mentor: Giorgio Sugar

Lana Polonijo, 2. nagrada 89,40 bodova

Mentor: Marijana Prohaska

Korepetitor: Sandra Burić


Klavir, 1. kategorija

Kaja Zagoranski, 1. nagrada 91,80 bodova

Mentor: Snježana Demarin


Regionalno natjecanje Zagreb, 07. 03. 2019.

Orgulje, 1. kategorija

Vanna Piemonte, 2. nagrada 87,25 bodova

Mentor: Eduard Kancelar