U Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Pravo polaganja ispita prema osobnim potrebama imaju kandidati koji NE pohađaju niti jednu glazbenu školu, sukladno čl.20 Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanje i čl.3 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama. Ispiti se polažu u tri ispitna roka po naknadno objavljenom rasporedu:

Jesenski rok – 31. 8. 2021. (prijave do 29.8.2021. do 12 sati)

Prijave za polaganje ispita su online. Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatne ispite) dužni su:

1. Ispuniti prijavnicu na sljedećem linku: https://forms.gle/UKJ8A2wiZCn57ZyT9

2. na mail adresu Škole – glazbena@imr.hr ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula, dostaviti:

– presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni predmet razred koji učenik polaže. Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2020-2021

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

– Presliku svjedodžbe prošlog razreda (ukoliko učenik ne polaže 1. razred)

– Presliku domovnice i rodnog lista s vidljivim OIB-om učenika, ukoliko učenik polaže 1. razred ili prvi put privatni ispit u našoj školi.

Raspored polaganja ispita prema osobnim potrebama, bit će naknadno objavljen na web stranici škole.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.