Obavijest

Prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, ispiti prema osobnim potrebama – zimski rok šk. 2019./2020. godine, neće se održati 29. siječnja 2021. godine kako je planirano, već 15. veljače 2021. prema naknadno objavljenom rasporedu.


Jesenski rok – šk. god. 2019./2020.

Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.

KLAVIR – dvorana škole

11.00 sati M. R. K. P., 2. razred

11.20 sati – H. J. O., 5. i 6. razred


SOLFEGGIO – učionica br. 5

11.15 sati – M. R. K. P. 2. razred

Ispiti prema osobnim potrebama – privatni ispiti – 2019./2020.

U Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Ispiti se polažu u tri ispitna roka po naknadno objavljenom rasporedu:

Ljetni rok: 6. 7. 2020. (prijave do 29.6.)

Jesenski rok: 24.8. 2020. (prijave do 19.8.)

Zimski rok: 29. 1. 2021. /prijave do 22.1.)

Prijave za polaganje ispita su online. Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatne ispite) dužni su:

1. Ispuniti prijavnicu na sljedećem linku: https://forms.gle/5Tv17iMRwWJvnxif8

2. na mail adresu Škole – glazbena@imr.hr ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula, dostaviti:

– presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni predmet razred koji učenik polaže. Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2019-2020

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

– Presliku svjedodžbe prošlog razreda (ukoliko učenik ne polaže 1. razred)

– Presliku domovnice i rodnog lista s vidljivim OIB-om učenika, ukoliko učenik polaže 1. razred ili prvi put privatni ispit u našoj školi.

Raspored polaganja ispita prema osobnim potrebama, bit će naknadno objavljen na web stranici škole.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.

Zimski rok: 30. 01. 2020. od 9 sati

Prijave do 20. 01. 2020.

U Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Ispiti se polažu u tri ispitna roka (ljetni, jesenski i zimski rok) po naknadno objavljenom rasporedu.

Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti), dužni su priložiti:

1. Prijavnicu ispita

2. Presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni predmet razreda koji učenik polaže.

Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2018-2019

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

3. Presliku svjedodžbe prošlog razreda (ukoliko učenik ne polaže 1. razred)

4. Presliku domovnice i rodnog lista s vidljivim OIB-om učenika, ukoliko učenik polaže 1. razred ili prvi put privatni ispit u našoj školi.

Gore navedene dokumente predati u tajništvo Glazbene škole najkasnije sedam dana prije održavanja ispita. Raspored polaganja bit će istaknut na oglasnoj ploči i web stranicama škole.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.