Ispiti prema osobnim potrebama u ljetnom ispitnom roku održat će se u srijedu, 6. srpnja 2022. :

– solfeggio u 12h

– instrumenti u 13h

Prijave su moguće do 24. lipnja 2022. u 10h.

Ispiti prema osobnim potrebama u jesenskom ispitnom roku održat će se  31. kolovoza 2022. :

– solfeggio u 9h

– instrumenti u 10h

Prijave su moguće do . 15. kolovoza 2022. u 9h.

Upute za prijavu možete pročitati niže u tekstu.

U Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Pravo polaganja ispita prema osobnim potrebama imaju kandidati koji NE pohađaju niti jednu glazbenu školu, sukladno čl. 20 Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanje i čl. 3 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama.

Ispiti se polažu u tri ispitna roka po naknadno objavljenom rasporedu:

Zimski rok (prošao)

Ljetni rok – 6. 7. 2022. (prijave do 24.6.2022. do 10h)

Ljetni rok – 2. 9. 2022. (prijave do 15.8.2022. do 9h)

Prijave za polaganje ispita su online. Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatne ispite) dužni su ispuniti prijavnicu na sljedećem linku: https://forms.gle/UKJ8A2wiZCn57ZyT9

Kandidati koji se prvi put prijavljuju za polaganje ispita u Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova, Pula trebaju priložiti:

1) Ispunjeni obrazac prijave  (nalazi se u tajništvu ili na web stranici škole – niže u tekstu)

2) Originalna svjedodžba prethodnog razreda (ukoliko kandidat ne prijavljuje 1. razred)

3. Rodni list

4. Domovnicu

5. OIB

Kandidati koji su već polagali ispite za osobne potrebe u Školi trebaju dostaviti:

1. Popuneni obrazac prijave (nalazi se u tajništvu ili na web stranici škole –niže u tekstu)

2) Presliku svjedodžbe prethodnog razreda ili potvrdu o položeim pojedinim ispitima.

Nastavničko vijeće razmatrat će samo potpune zamolbe.

Nakon što Nastavničko vijeće razmotri prijave, na web stranicama škole bit će objavljen raspored polaganja za kandidate, čije su prijave prihvaćene.

Prije ispita učenici su dužni na mail adresu Škole glazbena@imr.hr ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula, dostaviti dokaz o uplati po 300 kuna za svaki predviđeni predmet koji učenik polaže.

Molimo roditelje da ne uplaćuju naknadu za polaganje ispita prije nego što učeniku bude odobreno polaganje ispita.

Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2021-2022

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

Kandidat koji nije u prilici pristupiti ispitu, dužan ga je odjaviti najkasnije 48 sati prije termina polaganja dopisom na adresu glazbena@imr.hr i u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.