Pročelnica: Marijana Prohaska, mag. mus.

Harmonika

Orhida Antunović, prof. mentor
Valter Bašić, prof.
Tatjana Lajić, prof., mentor (zamj. Domagoj Dobrila)
Marijan Kopčić, prof.
Valter Išić, prof.
Mia Grozdanić, prof.

Pjevanje

Marijana Prohaska, mag. mus. (zamjena: Georgie Goldin)
Giorgio Sugar, mag. art.

Mali harmonikaški orkestar OGŠ

Marijan Kopčić, prof., dirigent

Harmonikaški orkestar SGŠ

Tatjana Lajić, prof., mentor (zamj. Domagoj Dobrila)