Pročelnica: Marijana Prohaska, mag. mus.

Gitara

Dario Budicin, mag. mus.
Aleks Nadišić
Duška Sijarić, prof.
Goran Benevrkić, prof.

Pjevanje

Marijana Prohaska, mag. mus.
Giorgio Sugar, mag. art.