1. Enes Ibrahimović, predstavnik Istarske županije; predsjednik ŠO
2. Eduard Kancelar, predstavnik Nastavničkog vijeća
3. Edvard Bobanović, predstavnik Nastavničkog vijeća
4. Aleksandra Golojka, predstavnica radnika, zamjenica predsjednika ŠO
5. Irena Peruško, predstavnica Istarske županije
6. Denis Vugrin, predstavnik Istarske županije
7. Nevio Roce, predstavnik roditelja


Odluke o imenovanju članova ŠO


Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Školski odbor