1. Enes Ibrahimović, predstavnik Istarske županije; predsjednik ŠO
2. Kristina Sponza, predstavnica Nastavničkog vijeća
3. Edvard Bobanović, predstavnik Nastavničkog vijeća
4. Aleksandra Golojka, predstavnica radnika, zamjenica predsjednika ŠO
5. Irena Peruško, predstavnica Istarske županije
6. Denis Vugrin, predstavnik Istarske županije
7. Nevio Roce, predstavnik roditelja