OBAVIJEST – sukob interesa 2017.

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) objavljujemo da je Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Pula, Ciscuttijeva 22, OIB 65504237438 kao javni naručitelj u sukobu interesa i ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom K&R MAREDA, Mareda 1, 52466 Novigrad, oib 96829939837.

U slučaju nastupa promjene obavijest će se ažurirati bez odgađanja.