Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2020./2021.


Odluka o obavljanju rada o kuće radnika

Odluka o obavljanju rada od kuće – .pdf


Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2019./2020.


Vremenik izradbe i obrane završnog rada za 2019. – 2020. (od 30.9.2019.)


Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje


Pravilnik o organizaciji i provođenju upisa u 1. razred i 1. PR srednje glazbene škole


Službenik za zaštitu podataka


Financijski plan za 2020. – 2022. god.

Objavljeno dana: 20.12.2019.


2. izmjene i dopune financijskog plana za 2019.-2021.god.

Objavljeno dana: 20.12.2019.


Financijski izvještaj za 2019. god.


Financijski izvještaj za 2018. god.


Plan nabave za 2020. godinu


Plan nabave za 2019. godinu

Objavljeno dana: 20.12.2019.


Financijski plan 2019. – 2021.


Vremenik izradbe i obrane završnog rada


Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.


Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2018./2019.


Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


Financijski plan za 2018. godinu


Plan nabave za 2018. godinu


Etički kodeks


Pravilnik o kućnom redu


Procedura praćenja i naplate prihoda


Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula


Pravilnik o radu


Procedura ugovorne obveze


Procedura zaprimanja računa