9. travnja. 2019. od 14 do 15.30h

Povijest glazbenoga stvaralaštva izvorni je dokaz doživljavanja, promatranja, osjećanja, tumačenja i stvaranja glazbe. Stvaralaštvo te percepcija i recepcija glazbe ostavljaju prostora za sagledavanje glazbene umjetnosti kroz različite perspektive: skladateljske, izvođačke, teorijsko-analitičke, muzikološke i glazbeno-pedagoške. S obzirom na to da je glazbena umjetnost svoju fizionomiju izgradila i kroz višestoljetna pedagoška nastojanja da postane sastavni dio škole, slušanje glazbe dobilo je važno mjesto pri primanju, razumijevanju i prihvaćanju glazbenih djela. Na koji je način glazbeno stvaralaštvo povezano sa slušanjem i razumijevanjem glazbe može se uvidjeti na temelju djela pojedinih skladatelja koji su skladali glazbu za djecu, kao umjetničku kategoriju, ali i didaktičku. Namjera autorice je prikazati osnovne stvaralačke postupke i povezati ih sa slušanjem glazbe i obrnuto, slušati glazbu i reagirati na nju stvaralački. Predavanje s elementima radionice pokazat će koji su načini kreativnoga rada s učenicima te kojim se metodičkim postupcima mogu razviti i usavršiti njihove učenika, steći znanje, izvršiti sinteza koja će u konačnici otvoriti put ka vrednovanju i stvaranju novoga. Uz interdisciplinarni pristup glazbenim sadržajima, uvažavajući teorijske i muzikološke postulate te doživljavajući glazbu u njezinim mikro i makro elementima, moguće je preobraziti paradigmu poučavanja i učenja.

Dr. Sabina Vidulin

Dr. Sabina Vidulin svoje je radno iskustvo započela u osnovnoj školi, kao profesorica Glazbene kulture i voditeljica izvannastavnih glazbenih aktivnosti. S osnovnoškolskim učenicima snimila je nosač zvuka Tvoja staza koji je rezultat glazbenoga stvaralaštva učenika i realizirala istoimeni mjuzikl. Bila je voditeljica stručnog vijeća Glazbene kulture Istarske županije, mentorica studentima i pripravnicima. Napredovala je u zvanje profesorice mentorice i savjetnice. Bila je dugogodišnja vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje, a radila je i na riječkom Učiteljskom fakultetu i pulskom Fakultetu za odgoj i obrazovanje.

Vidulin je trenutno predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju i nositeljica glazbeno-pedagoških kolegija na Muzičkoj akademiji u Puli, u zvanju izvanredne profesorice. Utemeljiteljica je Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga i Međunarodnog foruma studenata glazbene pedagogije. Održala je više od stotinu pozvanih predavanja diljem Hrvatske i u inozemstvu te izlagala na značajnim glazbenim akademijama i fakultetima: od salzburškog Mozarteuma, bečkog MDW-a, haškog Kraljevskog konzervatorija, na glazbenim akademijama i fakultetima u Njemačkoj, Švedskoj, Belgiji, Poljskoj, Italiji, Litvi, Latviji, Češkoj, Mađarskoj, na Cipru te u Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Napisala je četiri knjige (dvije u koautorstvu), dvanaest poglavlja u knjigama, šezdesetak znanstvenih radova objavljenih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Litvi. Urednica je pjesmarice, pet zbornika s međunarodnih simpozija i jedne monografije. Članica je uredničkih odbora u šest međunarodnih znanstvenih časopisa i članica izdavačkog odbora izdavača Helbling (Innsbruck-Esslingen-Bern-Belp). U European Association for Music in Schools (EAS) obnaša ulogu nacionalne koordinatorice. Sudjeluje u organizaciji međunarodnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu kao članica znanstvenih odbora. Recenzirala je knjige, udžbenike za nastavu Glazbene kulture, nastavne programe i znanstvene/stručne radove. Dobitnica je Državne nagrade Ivan Filipović i Nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga.