Srijeda 10. travnja 2019. od 17 do 19h – učionica br.18

Predavanje pod nazivom »Logopedija i muzika« prozor je u svijet dječjeg komunikacijskog i jezično-govornog razvoja te glazbe i njene dobrobiti u radu s djecom urednog razvoja i s djecom koja imaju teškoće u razvoju. Glazba kao takva je nepresušan izvor kreativnosti. Glazbom se djecu može potaknuti na pronalazak novih načina za igru i učenje. Mnoge aktivnosti mogu se provoditi u kućnom okruženju, a neke od takvih aktivnosti bit će prikazane u interaktivnom obliku rada sa sudionicima. Predavanje je namijenjeno odraslima, roditeljima, i onima koji će to tek postati, te svima koji su željni novih informacija i učenja uz glazbu.

Ivana Šenk

Ivana Šenk, profesorica je klavira u Ivan Matetić- Ronjgov školi, magistra glazbe i magistra logopedije.

Završila je u klavir u klasi prof. Rubena Dalibaltayana. Dobitnica je Dekanove nagrade, a 2016. završava diplomski studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od svojih početaka rada spaja glazbu i logopediju te stječe iskustvo u radu s djecom mlađeg uzrasta. Prevodila je radionice pod nazivom Klavirčica u udruzi Svetkovina, Zagreb; radila je kao logoped koji provodi glazbene stimulacije u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu te bila terapeut u Lovrincu u sklopu djelovanja u udruzi Postojim, Zagreb. Od 2017.g. radi kao profesorica klavira u Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula.