9. travnja 2019. od 17 do 17:45h

Ivan Matetić Ronjgov bio je angažiran na različitim glazbenim područjima. Marljivo je bilježio istarske i sjeverno-primorske napjeve, proučavao strukturu istarskog tradicijskog izričaja, te nastojao da njegova prepoznatljivost zaživi i u umjetničkoj glazbi. Ovo predavanje međutim nije temeljeno na rekonstrukciji Matetićevog melografskog,  etnomuzikološkog i skladateljskog prinosa hrvatskoj glazbenoj povijesti,  već  svojevrsnim memoarističkim pristupom, zasnovanim na prisjećanjima njegovih suradnika i prijatelja želi slušateljima približiti osobnost čije ime nosi pulska Glazbena škola.

Lada Duraković

Lada Duraković diplomirala je na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Magistrirala je i doktorirala na  Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. god. zaposlena je na Hrvatskom radiju – Radio Puli kao urednica u glazbenom programu. Od 2011. godine zaposlena je na Odjelu za glazbu  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (danas Muzička akademija) kao nositeljica  muzikoloških kolegija. Područje njezina znanstvenog interesa jest suodnos ideologije i glazbe u 20. st. Autorica je brojnih znanstvenih članaka te dviju znanstvenih monografija: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926.-1943. (HMD,  Zagreb, 2003.)  i  Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (HMD, Zagreb, 2011.). Koautorica je (uz Sabinu Vidulin) sveučilišnog udžbenika Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja – Mediji u nastavi glazbe (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula, 2012.). Urednica je (uz Andreu Matoševića) znanstvene monografije Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike. (Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile i Sa(n)jam knjige u Istri, Pula-Zagreb, 2013.) Znanstvene radove objavljuje u muzikološkim  časopisima i zbornicima. Autorica je stotinjak eseja i feljtona, emitiranih u programima Hrvatskog radija (Radio Pula i Treći program) te stotinjak enciklopedijskih jedinica (Hrvatski biografski leksikon,Oxford Music Online,Grove music lexicon online, Istarska enciklopedija). Recenzentica je nekoliko znanstvenih knjiga i zbornika i brojnih znanstvenih članaka u domaćim i inozemnim časopisima i revijama.