10. travnja 2019. od 9 do 14h

U OGŠ jako je važno na vrijeme započeti rad na razvoju harmonijskog sluha. Dvoglasno pjevanje je korisno i za poboljšanje intonacije, kao i za  sagledavanje harmonijske vertikale i razvoj harmonijskog sluha. Pjevanjem kanona, dvoglasnih primjera ,dvozvuka kao i opažanjem istih učenici se pripremaju za uspješno zapisivanje dvoglasnih diktata.

U SGŠ se i dalje radi na razvoju harmonskog i unutrašnjeg sluha dvoglasnim pjevanjem,dvozvucima,harmonskim vezama, ali i zapisivanjem dvoglasnih diktata, kako homofonih tako i polifonih.

Dakle, ako se na vrijeme i kontinuirano radi na razvoju harmonskog sluha, učenici do kraja SGŠ će savladati sa uspjehom i horizontalu i vertikalu glazbenog toka i biti u mogučnosti da je sa razumijevanjem izvode i zapisuju.

Plan rada

09:00 – 10:00 2. i 3. razred OGŠ i 1.razred pr.

10:00 – 10:15 pauza

10:15 – 11:15 4.5.i 6. razred OGŠ i 2.razred pr.

11:15 – 11:45 pauza

11:45 – 12:45 1. i 2. razred SGŠ

12:45 – 13:00 pauza

13:00 – 14:00 3. i 4. razred SGŠ

Predavači: Slavica Smiljanić Marković, prof. i Neda Miletić, prof.

Slavica Smiljanić Marković

Slavica Smiljanić Marković, profesor solfedja, teorije muzike i horski dirigent muzicke skole “Davorin Jenko” u Beogradu.

Diplomirala je na teoretskom odseku i apsolvirala na odseku za dirigovanje na Fmu u Beogradu. Kao student na odseku za dirigovanje, na takmicenju horova, sa horom “Beogradski madrigalisti” osvojila je prvu nagradu.

Bila je osam godina član Akademskog kamernog hora “Colegium musicum”.

Preko 27 godina bila je rukovodilac Stručnog aktiva teoretskih predmeta. i mentor za polaganje stručnog ispita za sticanje licence.

Učestvovala je, kao predsednik i član žirija na Republičkoj smotri i Republičkom takmičenju iz solfedja u Beogradu, Novom Sadu, Lazarevcu, Banja Luci kao i na takmičenju “Susreti mladih solfedjista” u Požarevcu; predsednik žirija na takmičenju iz solfedja ‘’Ljiljana Škarica; predsednik na Festivalu solfedja.

Izabrana je za predsednika Medjunarodnog zirija na takmičenju iz solfedja u Krizevcima (Hrvatska).

Na IV Internacionalnom takmičenju iz sojfedja,’’Primavera’’ u Bijeljini, takodje je izabrana za predsednika žirija .

Predsednik je Komisije za solfedjo Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije i koordinator žirija na Republičkom i Medjunarodnom takmičenju iz solfedja i teorije muzike u Beogradu.

Bila je dugogodišnji predsednik i član žirija dečjeg muzičkog takmičenja “Zlatna sirena” u Beogradu.

Kao član tima učestvovala je u izradi Plana i programa iz solfedja za srednju muzičku školu i za četvorogodišnje osnovno muzičko školovanje.

Neda Miletić

Neda Miletić, profesor solfeđa i teorije muzike u srednjoj muzičkoj školi “Stankovic” u Beogradu,diplomirala je na odseku za Opštu muzičku pedagogiju na FMU u Beogradu.

Aktivna je i kao mentor za polaganje stručnog ispita za sticanje licence. Poslednjih godina studenti završne godine FMU, kao i studenti master studija pohađaju njenu nastavu u okviru predmeta Metodika nastave solfeđa.

Učestvovala je, kao predsednik i član zirija na: Republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu, takmičenju iz teorijskih predmeta “Kornelije” u Beogradu, ”Viva la musica” u Sremskoj Mitrovici, ”Binički” u Beogradu, festivalu solfeđa “Slavenski” u Novom Sadu. Bila je i autor primera za takmicenje iz solfeđa.

Član je Komisije za solfeđo Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije(UMBPS), kao i Udruženja građana “Kornelije”.

Sa svojim učenicima osvojila je brojne visokorangirane nagrade.

UMBPS ju je nagradilo Jednogodišnjom nagradom za istaknute pedagoške rezultate rada.

Zajednica muzičkih I baletskih škola Srbije ju je ,2018.godine,nagradila Godišnjom nagradom za “visegodišnje svestrano delovanje u obrazovanju mladih talenata..”

Napisala je udžbenik iz solfeđa za I razred SMŠ.

Širom Srbije održala je akreditovan seminar: ”Metodski postupci pri obradi ritma u OMŠ i SMŠ”. Tokom poslednje tri godine, sa velikim uspehom, održala je predavanja u Zenici (BiH), Varaždinu, Splitu i Rijeci (Hrvatska) i u Mariboru (Slovenija).