10. veljače 2020. s početkom u 16 sati,
Dvorana škole.

Predavač:
Pavao Mašić, Muzička akademija u Zagrebu.

Nakon uvodnih opservacija o pojedinim vrstama instrumenata s tipkama, izložit će se konkretne mogućnosti sviranja proizašle iz idiomatskog načina promišljanja svakog od tipova klavijature kao oruđa kojim se u zvučanje pokreće određeni instrument. Kronološkim slijedom predstavit će se najvažniji skladatelji i autori značajnih opusa za instrumente s tipkama s naglaskom na djelima baroknih skladatelja.

Na koncu, predavanje će se upotpuniti kraćim koncertnim predstavljanjem izabranog repertoara za orgulje i čembalo, a zainteresirani učenici moći će interpretirati pripremljene skladbe na čembalu, klaviru i orguljama, te komparirati razlike izvedbenih pristupa, tj. vlastite mijene i prilagodbe u pristupu s obzirom na različita obilježja klavijature svakog od instrumenata.