Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) ravnatelj
Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Pula, Ciscuttijeva 22,
raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta na određeno radno vrijeme:

1. NASTAVNIK/CA TRUBE, nepuno radno vrijeme, 10,15 sati nastave tjedno do 31.8.2015. – 1 izvršitelj
2. NASTAVNIK/CA GITARE, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno do
31.8.2015. – 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o
umjetničkom obrazovanju, Zakonu o radu te Pravilniku o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno
osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada i dokaz o potrebnim pedagoškim
kompetencijama (položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko
obrazovanju)
– dokaz o ne postojanju zapreka iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) ne
stariji od 6 mjeseci
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija dostavlja se pisanim putem na adresu: Glazbena škola
Ivana Matetića-Ronjgova Pula, 52100 Pula, Ciscuttijeva 22 ili osobno na adresu, Pula,
Mletačka 3.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Za prijavu nije potrebno dostaviti originale niti ovjerene preslike. Nakon odabira
kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit
će se na uvid.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Detaljan tekst natječaja dostupan u Word formatu:  NATJEČAJ ozujak_2015

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) ravnatelj
Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Pula, Ciscuttijeva 22,
raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno radno vrijeme (uz uvjet probnog rada od šest mjeseci):

NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (povijest glazbe i
glazbeni oblici), puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o
umjetničkom obrazovanju, Zakonu o radu te Pravilniku o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno
osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada i dokaz o potrebnim pedagoškim
kompetencijama (položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko
obrazovanju)
– dokaz o ne postojanju zapreka iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) ne
stariji od 6 mjeseci
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija dostavlja se pisanim putem na adresu: Glazbena škola
Ivana Matetića-Ronjgova Pula, 52100 Pula, Ciscuttijeva 22 ili osobno na adresu, Pula,
Mletačka 3.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Za prijavu nije potrebno dostaviti originale niti ovjerene preslike. Nakon odabira
kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit
će se na uvid.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Word verzija dokumenta: natječaj 2015.

Podjela rasporeda za šk.god 2014/15

U ponedjeljak, 8. rujna 2014. u prostorima škole (Mletačka 3) održati će se podjela rasporeda prema sljedećem vremeniku:

  • u 16:00 sati – podjela rasporeda za srednju glazbenu školu i pripremne razrede (PR)
  • u 17:00 sati – podjela rasporeda za stare učenike osnovne glazbene škole (OGŠ)
  • u 18:00 sati – podjela rasporeda za nove učenike (prvi razred osnovne glazbene škole)
  • u 19:00 sati – podjela rasporeda za polaznike početnih programa (glazbeni vrtić i početni solfeggio) – u Radićevoj ulici, u prostorima Dječjeg centra.