Osnovna glazbena škola

1. razred (a, b, c) – 25. 9. 2019. u 18.30 u dvorani

1.d razred – 26. 9. 2019. u 19.30 u dvorani

2.a i 2.c razred – 24. 9. 2019. u 18.30 sati u učionici br. 18

2.b razred – 24.9.2019. u 17.30 sati u učionici br. 29

3.a i 3.b razred – 27. 9. 2019. u 19.00 sati u učionici br. 31

3.c razred – 23.9.2019. u 17.30 sati u dvorani

3.d razred – 24.9.2019. u 18.30 sati u dvorani

4. razred (a, b, c) – 25. 9. 2019. u 19.10 sati u učionici br. 5

5.a i c razred – 23.9.2019. u 19.15 u učionici br. 18

6.a i 6.b razred – 23.9.2019. u 19 sati u učionici br 12 na katu

Srednja glazbena škola

  1. PR – 26. 9. 2019. u 18.15 sati
  2. PR – 23.9.2019. u 17.30 sati u dvorani

1.razred SGŠ – 26.9.2019. u 17.45 sati u dvorani

2.razred SGŠ – 26.9.2019. u 17.30 sati u učionici br. 29

3. razred SGŠ – 25.9.2019. u 18.15 sati u učionici br. 26

4. razred SGŠ 25.9.2019. u 18.30 sati u učionici br. 31