Dragi učenici i roditelji.

Ovo je naša nova virtualna škola. Situacija nas je zatekla, no sa strpljenjem, solidarnosću, kreativnošću i kvalitetnim komunikacijskim kanalima, vjerujem da ćemo odraditi posao najbolje kako možemo. Ovdje su linkovi za ulaz u virtualne e-učionice. Svaki se učenik prema prilagođenom dnevnom rasporedu, koji se objavljuje svakodnevno na zidu  učionice učitelja, logira u sustav. Aktivnosti učenika moraju biti vidljive kroz dan kada je učenik trebao imati svoju nastavu kao kad je redovna škola. U protivnom vas razrednik tj. učitelj upozorava na neprisutnost koju  morate opravdati. Stoga shvatite učionice ozbiljno i odgovorno kako bi se ipak održala disciplina. Molimo vas također za strpljenje, dajte nam svoje prijedloge, očekujemo kreativnost i mnoštvo kvalitetnih ideja.

Molimo vas da se za sva pitanja i nejasnoće obratite svom nastavniku ili osoblju škole. S obzirom na to da je i za nas ovo novi način održavanja nastave nastojat ćemo učiti zajedno i poboljšavati sustav. Također naglašavamo važnost korektnog ponašanja i ophođenja te da svaku nepropisnu i neprimjerenu komunikaciju unutar učionice izbjegavate sukladno etičkom kodeksu škole. Učenici općeobrazovnih predmeta slijede program i raspored dnevni po MZO programu i redovne nastave kao i u dogovoru s učiteljima.

Za kraj 

Vjerujte da vas učitelji brinu i prate i da će svak nastojati prenesti znanje na najbolji mogući način u ovim novonastalim uvjetima i nemilim izazovima sadašnjice. Vjerujemo u snagu i moć glazbe koju ne može poljuljati ovaj fizički svijet.

U želji za što bržim i radosnim povratkom u našu Glazbenu!

Srdačno vas pozdravljam

Ravnateljica 


MZO – nastava na daljinu, raspored za 16.3. – link


MZO – Koronavirus – važne informacije – link


Kako djeci objasniti epidemiju koronavirusa? – linkU izvanrednim okolnostima zbog koronavirusa u Hrvatskoj, Tele2 svim učenicima koji koriste Tele2 mrežu, bez obzira radi li se o korisnicima na bonove, pretplatnicima ili korisnicima pokućnog interneta, omogućava besplatan podatkovni promet za korištenje edukativnih sadržaja u sklopu CARNetove mreže za školu na daljinu.


Mladen Sabolić, hardverska podrška, mladen.sambolic@gmail.com


Zorislav Frančišković, sftverska podrška, zorislav.franciskovic@skole.hr

Linkovi na virtualne učionice

Antunović, Orhida
Balta-Šošić, Fina
Bastijanić, Mirna
Bašić, Valter
Benevrkić, Goran
Bobanović, Edvard
Brajković, Massimiliana
Budicin, Dario
Buljan, Bartol
Burić, Sandra
Burić, Vinka
Cvitan, Alisa
Cordova, Alejandro
Dapiran, Daina
Dapiran, Naike
Demarin, Snježana
Dobrić, Josip
Drnda Licul, Aida
Đukanović, Milena
Đurđev, Mirjana
Eterović, Marijo
Fagin, Carlos
Ferizović Vujović, Fatima
Frančišković, Zorislav
Franjul, Anica
Franjul, Flora
Gergorić, Anton
Goldin, Denis
Goldin, Suzana
Golojka, Aleksandra
Goranović-Ranković, Nataša
Gorski, Blaž
Grbić, Milan
Išić, Valter
Jurić Božac, Chiara
Jurić, Fabio
Kahrimanović, Emina
Kancelar, Eduard
Kuhta, Biserka
Laić, Tatjana (zamjena Josipa Vukelić)
Lekaj, Rikardo
Ljubetić, Sonja
Malpera, Arduino
Pamić-Ulemek, Danijela
Pavićević, Maša
Peročević, Sandro
Perković-Milosavljević, Jasna
Petrović, Maja
Prohaska, Marijana
Putinja, Maja
Roce, Marina
Sijarić, Duška
Slacki, Tamara
Sugar, Giorgio
Šenk Gergorić, Ivana
Škara, Branko
Šugar, Ivan
Vladisavljević, Irena
Vojnić, Vedran
Živolić Hervat, Ketrin
Živolić Zec, Paola

Razredna odjeljenja

Osnovna škola

1.a – Duška Sijarić


1.b – Dario Budićin


1.c – Suzana Goldin


1.d – Valter Bašić


2.a – Josip Dobrić


2.b – Vedran Vojnić


2.c – Duška Sijarić


3.a – Branko Škara


3.b – Milan Grbić


3.c – Sandro Peročević


3.d – Fabio Jurić


4.a – Bartol Buljan


4.b – Danijela Pamić Ulemek


4.c – Marijan Kopčić


5.a – Giorgio Sugar


5.b – Marijan Kopčić


5.c – Goran Benevrkić


6.a – Giorgio Sugar


6.b – Danijela Pamić Ulemek

Srednja škola

1.PR – Edvard Bobanović


2.PR – Sandro Peročević


1. – Marijo Eterović


2. – Maja Putinja


3. – Aida Drnda Licul


4. – Irena Vladisavljević

Protokol prevencije i postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima uzrokovanim Covid-19 – .pdf

Dodatak protokolu – .pdf

Izjava roditelja – .pdf

Izjava za djelatnike – .pdf

-