Zimski rok: 30. 01. 2020. od 9 sati.

Prijave do 20. 01. 2020.

U Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Ispiti se polažu u tri ispitna roka (ljetni, jesenski i zimski rok) po naknadno objavljenom rasporedu.

Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti), dužni su priložiti:

1. Prijavnicu ispita

2. Presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni predmet razreda koji učenik polaže.

Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2018-2019

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

3. Presliku svjedodžbe prošlog razreda (ukoliko učenik ne polaže 1. razred)

4. Presliku domovnice i rodnog lista s vidljivim OIB-om učenika, ukoliko učenik polaže 1. razred ili prvi put privatni ispit u našoj školi.

Gore navedene dokumente predati u tajništvo Glazbene škole najkasnije sedam dana prije održavanja ispita. Raspored polaganja bit će istaknut na oglasnoj ploči i web stranicama škole.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.