U Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, moguće je položiti razred/e osnovne glazbene škole, odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatni ispiti. Ispiti se polažu u tri ispitna roka po naknadno objavljenom rasporedu:


Ljetni rok: 6. 7. 2020. (prijave do 29.6.)

Jesenski rok: 24.8. 2020. (prijave do 19.8.)

Zimski rok: 29. 1. 2021. /prijave do 22.1.)

Prijave za polaganje ispita su online. Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama – privatne ispite) dužni su:

1. Ispuniti prijavnicu na sljedećem linku: https://forms.gle/5Tv17iMRwWJvnxif8

2. na mail adresu Škole – glazbena@imr.hr ili na adresu Mletačka 3, 52100 Pula, dostaviti:

– presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni predmet razred koji učenik polaže. Podaci:

Primatelj: Glazbena škola IMR Pula

IBAN: HR8324070001118037049

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 2018-2019

Opis plaćanja: privatni ispit za ime i prezime učenika

Iznos: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

– Presliku svjedodžbe prošlog razreda (ukoliko učenik ne polaže 1. razred)

– Presliku domovnice i rodnog lista s vidljivim OIB-om učenika, ukoliko učenik polaže 1. razred ili prvi put privatni ispit u našoj školi.

Raspored polaganja ispita prema osobnim potrebama, bit će naknadno objavljen na web stranici škole.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.