Obavijest o preostalim slobodnim mjestima za naknadni upis u 1. SGŠ i 1. PR.Dragi učenici i roditelji, 

Objavljen je Natječaj za upis u Srednju glazbenu školu Ivana Matetića – Ronjgova (za upis u 1. r. SGŠ i 1. pripremni razred SGŠ). Tekst Natječaja možete pročitati u dokumentu ispod. 

Radosno vas očekujemo!

Vaši IMR-ovci


Dragi učenici,  

Počela je prijava kandidata s teškoćama u razvoju, odnosno težim zdravstvenim teškoćama u 1. razred srednje škole. Obavijest o upisu, obrazac prijave i primjer ispravno popunjenog obrasca možete naći u privitku. 

Srdačno,

Vaša SGŠ IMR


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html


SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

Pravo upisa u prvi razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17 godina života, nakon završenog osnovnog glazbenog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, uz uvjet položenog prijemnog ispita.

Iznimno, prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenik tubist i kontrabasist mogu upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22 i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.  

Srednja glazbena škola izvodi se prema umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju, te se izvode općeobrazovni i stručni predmeti (prema odabranom glazbenom usmjerenju):

OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI U SREDNJOJ GLAZBENOJ ŠKOLI

Tjedni broj sati
NASTAVNI PREDMET1. r.2. r.3. r.4. r.
Hrvatski jezik4433
Strani jezik (I.)3333
Strani jezik (II.)2222
Latinski jezik11//
Likovna umjetnost1111
Psihologija//2/
Filozofija///2
Povijest2211
Zemljopis11//
Etika/Vjeronauk1111
Informatička pismenost1111
Matematika2222
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO20201818

IZBORNA NASTAVA                                           

Tjedni broj sati
NASTAVNI PREDMET1. r.2. r.3. r.4. r.
Hrvatski jezik//11
Matematika1111
Biologija22//
Kemija22//
Fizika22//
Sociologija//1/
UKUPNO7732
Zanimljivost: Kroz izborne predmete učenici mogu dobiti i pojačane predmete prirodnog smjera (biologija, fizika i kemija), sociologiju, povećan broj sati hrvatskog jezika te u cijelom četverogodišnjem obrazovanju povećan tjedni broj sati matematike!  

Prednosti glazbene škole ogledaju se u malim razrednim odjelima te individualnim pristupom nastavnom procesu. Sukladno navedenom, učenika se stavlja u fokus odgojno-obrazovnog procesa te se omogućuje prilagodba rasporeda sati prema učenicima putnicima, vježbanje i intenzivan praktičan rad.

Nakon završene srednje glazbene škole, učenici se upisuju na željene fakultete prema osobnim interesima te položenim ispitima državne mature. Nastavak glazbenog obrazovanja moguće je ostvariti na muzičkim akademijama, ali je moguće upisati i fakultete društveno-humanističkog usmjerenja te određene fakultete prirodoznanstvenog usmjerenja (pr. studij matematike, informatike).

KAKO UPISATI SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU?

Upis u 1. razred srednje glazbene škole odvija se u nekoliko koraka tijekom svibnja, lipnja i srpnja (ovisno o kalendaru koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja):

 1. Prijava kandidata na web stranici www.upisi.hr sa elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (obratiti se matičnoj školi).
 2. Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/o-nama/kontakti)
 3. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se nadležnom upisnom povjerenstvu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.
 • Odabir obrazovnog programa koji se želi pohađati – putem web stranice www.upisi.hr.
 • Prijemni ispit odvija se u Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula na adresi Mletačka 3 („Žuta škola“) prema naknadno objavljenom rasporedu
 • Prijemni ispit sastoji se od solfeggia (pismeni i usmeni dio) te glavnog predmeta (instrument/solo pjevanje). Za učenike koji upisuju teorijski smjer, obavezan je klavir.
 • Kandidati koji su prijavljeni u sustavu, svoj identitet na prijemnom ispitu dokazuju osobnom iskaznicom (ili drugim identifikacijskim dokumentom)
 • Rezultati dodatnih provjera vidljivi su na sučelju upisi.hr na kartici Moji rezultati
  Napomene: Program koji se izvodi na ispitu učenici prijavljuju putem online Prijavnice programa na linku: https://forms.gle/AHTWGjZgV32y7shH7  (ispuniti najkasnije tri dana prije prijemnog ispita). Program se svira napamet – ispitno gradivo 6. razreda osnovne glazbene škole (prema: Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole).Kandidati su dužni osigurati vlastitog korepetitora ukoliko se prijavljuju programi gdje je korepetitor neophodan.   
 • Dostava upisne dokumentacije

ZA UPIS 2.-4. RAZREDA SGŠ: Upisna dokumentacija dostavlja se prilikom podjele svjedodžbi, a sastoji se od sljedećeg:

 • Ispunjena školska online Upisnica 
 • Potpisana Privola  
 • Potpisan školski Ugovor o participaciji u dva primjerka – jedan za roditelje drugi za Školu (! Samo za paralelne učenike – matični učenici, tj. oni koji pohađaju samo Srednju glazbenu školu, ne plaćaju participaciju.) 

ZA UPIS 1. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE:

U ljetnom roku:

11. 7. 2022. od 10 do 12h

12. 7. 2022. od 16 do 18h

13. 7. 2022. od 9 do 11h

U jesenskom roku:

29. 8. 2022. od 10 do 12h

30. 8. 2022. od 10 do 12h

UPIS I UPISNA DOKUMENTACIJA

Pravo upisa u 1. razred ostvarila su djeca koja imaju dovoljan broj bodova te se nalaze iznad donjeg praga za željeni instrument.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Isprintana Upisnica iz sustava Upisi.hr
 • Ispunjena Upisnica
 • Domovnica
 • Rodni list (vidljiv OIB učenika)
 • Ispunjen i potpisan Ugovor o participaciji  u dva primjerka – jedan primjerak za roditelje drugi za Školu (oba primjerka donijeti na ovjeru). 
 • Ispunjena i potpisana Privola  

Upisnu dokumentaciju možete donijeti u školu ili poslati poštom.

Upisnu dokumentaciju osobno možete donijeti na adresu Mletačka 3, 52100 Pula.

Ispunjene i potpisane dokumente slati na adresu Ciscuttijeva 22, 52100 Pula.UPIS – Osnovna glazbena škola (brošura) – .pdf

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 i 052/543 406.