PR je dvogodišnji pripremni program za srednju glazbenu školu. Namijenjen je učenicima koji nisu pohađali ili završili osnovnu glazbenu školu.

Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života. Iznimno, za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Nakon završenog 1. i 2. PR-a stječe se pravo upisa u srednju glazbenu školu (kao i nakon završene šesterogodišnje osnovne glazbene škole).

U pripremnom programu za srednju glazbenu školu u ponudi su sljedeći obrazovni programi:

 • Glazbenik flautist
 • Glazbenik klarinetist
 • Glazbenik hornist
 • Glazbenik saksofonist
 • Glazbenik trubač
 • Glazbenik tubist
 • Glazbenik violist
 • Glazbenik kontrabasist
 • Glazbenik udaraljkaš
 • Glazbenik pjevač
 • Glazbenik teorijski smjer

KAKO UPISATI 1. PR?

Upis u 1. razred pripremnog programa za srednju glazbenu školu odvija se u nekoliko koraka tijekom svibnja, lipnja i srpnja (ovisno o kalendaru kojeg objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za svaku školsku godinu):

 1. Aktivacija/registracija kandidata u sustavu.
 • Kandidati koji završavaju 8. razred osnovne škole prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!“.
 • Kandidati koji još uvijek nisu završili redovito osnovno obrazovanje, kao i kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.
 • Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/o-nama/kontakti)
 • Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se nadležnom upisnom povjerenstvu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

Nakon registracije, za prijavu u sustav učenici se koriste svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

2. Odabir obrazovnog programa koji se želi pohađati – putem web stranice www.upisi.hr.

3. Prijemni ispit odvija se u Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula na adresi Mletačka 3 („Žuta škola“) prema naknadno objavljenom rasporedu

 • Prijemni ispit predstavlja provjeru glazbenih sposobnosti u glazbenoj školi: glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam
 • Za prijemni NIJE potrebno predznanje: učenik pjeva pjesmu po osobnom izboru (za program glazbenik pjevač dvije pjesme) te ponavlja zadanu melodiju i ritam
 • Kandidati koji su prijavljeni u sustavu, svoj identitet na prijemnom ispitu dokazuju osobnom iskaznicom (ili drugim identifikacijskim dokumentom)
 • Rezultati prijemnog ispita dostupni su u sustavu www.upisi.hr gdje su kandidati prijavili željeni program

4. Dostava upisne dokumentacije se odvija prema naknadno objavljenom rasporedu.

Upisna dokumentacija koju je potrebno dostaviti kako bi upis bio potpun, biti će dostupna u pdf-u u srpnju,  sastoji se od sljedećeg:

 • Potpisan obrazac iz sustava– Upisnica
 • Ispunjena školska online upisnica
 • Domovnica
 • Rodni list – uočljiv OIB učenika
 • Potpisana Privola
 • Potpisan školski Ugovor o participaciji u dva primjerka – jedan za roditelje drugi za Školu
 • Potvrda o pohađanju talijanskog jezika za učenike koji upisuju program glazbenik pjevač.

Online upisnica:

Upis je moguć online, poštom ili direktno u školi.

Online upis – ispunjene, potpisane i skenirane dokumente slati na mail adresu voditeljsgs@gmail.com (originalni ugovor i privolu prvom prilikom dostaviti Školi)
Upis slanjem dokumentacije poštom – ispunjene i potpisane dokumente slati na adresu Mletačka 3, 52100 Pula
Upis direktno u školi uz najavu

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail adresu glazbena@imr.hr ili na brojeve telefona: 052/543 915 i 052/543 406.